Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

Je functie in het kort

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft 13 statutaire vacatures voor inspecteur Zorginspectie (master). Deze worden ingevuld via interne horizontale mobiliteit met als scope het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Als inspecteur zorg jij voor een veilige en kwaliteitsvolle opvang en zorg in Vlaanderen: 

 • Vanuit je woonplaats ga je zelfstandig op pad en voer je inspecties en observaties uit in Vlaamse zorginstellingen (bv. woonzorgcentra, ziekenhuizen, jeugdhulpinstellingen of voorzieningen voor mensen met een beperking);
 • Je gaat na of de dagelijkse werking van de organisatie overeenkomt met wat bepaald is in de reglementering, referentiekaders en kwaliteitseisen;
 • Op basis van jouw bevindingen maak je een professioneel en helder verslag op;
 • Met jouw kennis en ervaring uit de praktijk, doe je een suggestie voor verbeteringen of aanpassingen aan het beleid en bestaande regelgeving of procedures.

Lees meer over de job en het selectieproces in het selectiereglement als bijlage bij ‘Meer informatie’. Download dit document en hou het bij. 

Wie ben jij?

 1. Je werkt als statutair ambtenaar binnen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature.
  Of
  Je bent contractueel tewerkgesteld binnen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
  Of 
  Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22). 
 2. Je hebt minimaal 10 maanden beroepservaring  met (financiële) inspecties binnen het domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Jouw voordelen

 • Je wordt overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit).
 • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde rol of een hogere rang bent tewerkgesteld.
 • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen(opent in nieuw venster)

Je werkplek

Adres

ONBEKEND, THUIS BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Sofie Vandezande

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: