De functie in het kort

DE VACATURE IN HET KORT

Beschik je over technische kennis en vaardigheden op vlak van ICT infrastructuur?
Wil je die beroepservaring overdragen aan cursisten, om ze zo aan een passende job te helpen?
Misschien word jij dan de instructeur die wij zoeken. Om te starten in deze job hoef je geen ervaring te hebben als opleider.

FUNCTIECONTEXT

Als instructeur bij VDAB:

Werk je binnen een team van instructeurs en bouw je met hen het opleidingsaanbod op dit domein verder uit via opleiding en begeleiding, cursusontwikkeling, opleiding in bedrijven, samenwerking met scholen of andere opleidingsaanbieders,…

Werk je nauw samen met de bemiddelaars in je team om samen de werkzoekende actief en consequent te bemiddelen, en gepast toe te leiden naar een tewerkstelling in het verlengde van de door hem/haar gevolgde opleiding.

Blijf je in contact met de regionale bedrijfswereld. Zo kan je jouw cursisten ondersteunen in het vinden van stage en werk.

VDAB is de publieke tewerkstellingsdienst van Vlaanderen. Naast het ondersteunen van werkzoekenden bij het vinden van een gepaste job, heeft VDAB ook een gratis digitaal leeraanbod en opleidingscentra waar volwassen cursisten worden om- en bijgeschoold.

Het doel van onze opleidingen is cursisten competenties bijbrengen om ze aan een duurzame job te helpen. Precies daarom zoeken we gedreven vakmensen met praktijkervaring:
We bieden je kansen om de technologische evoluties in je vakgebied verder te blijven volgen.
Als instructeur blijf je in contact met de bedrijfswereld, zo kan je jouw cursisten ondersteunen in het vinden van stages en werk.
VDAB-opleidingen verlopen erg gevarieerd. De nadruk ligt op “al doende leren”, dus naast instructie geven, begeleid je ook zelfstudie en gebruik je digitale tools en opleidingspakketten. Als opleiden “jouw ding” is, leren wij je wel hoe je dit allemaal precies aanpakt.
Je werkt binnen een team van instructeurs en bouwt met hen ons opleidingsaanbod op dit domein verder uit via cursusontwikkeling, opleiding in bedrijven, samenwerking met scholen of andere opleidingsaanbieders,...

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n):
●Je bent minimum in het bezit van een bachelordiploma[1] en je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring in ICT infrastructuur.

Of

Indien je niet in het bezit bent van het gevraagde diploma, dien je 2 jaar relevante ervaring te bewijzen in ICT infrastructuur. Deze ervaring toon je aan via het portfolio.


[1] Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric
Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Geen fan van files? Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook thuis werken of in een satellietkantoor als je functie en de dienstverlening het toelaat.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je krijgt ook een groepsverzekering.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven in de graad van instructeur (rang B1) met de bijhorende salarisschaal B161ip. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 3560,48 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, wordt de functie opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via de horizontale mobiliteit.
  Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Adres

Industrieweg 50, Wondelgem 9032 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Christophe Houttekier

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: