Je functie in het kort

Lokaal team Scheldeleie is op zoek naar een intersectorale medewerker.

Als intersectorale medewerker geef je vorm aan de samenwerking met lokale partners die werkzaam zijn op het vlak van jeugdhulp, welzijn, gezondheid, onderwijs, cultuur,...
Je ondersteunt deze partners en de eigen organisatie om samen het geïntegreerd, lokaal gezinsbeleid uit te bouwen. Dit vormt het onmisbare uitgangspunt voor het afstemmen van de dienstverlening.
Er ontstaan onderling afspraken over samenwerking, er wordt expertise uitgewisseld en het dienstverleningsaanbod wordt afgestemd.

Jouw taken?
(Proactief) analyseren van de behoeften van de partners, van de eigen organisatie en de gezinnen met als doel een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden
Zowel op vraag als proactief de partners ondersteunen, adviseren vanuit de expertise van Kind en Gezin met als doel oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen
Actief uitwerken van het lokaal, geïntegreerd gezinsbeleid en afstemmen van de dienstverlening met als doel dit beleid en de dienstverlening te laten aansluiten op de noden van de gezinnen en de beleidskaders van de organisatie
Ontwikkelen of aanpassen van samenwerkingsakkoorden, werkmethodes, concepten in overleg met de partners met als doel de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren
Betrekken van relevante actoren binnen en buiten de organisatie bij de ontwikkeling van het lokaal beleid. De uitvoering en de voorstellen op regelmatige basis met hen aftoetsen met als doel de betrokkenheid en het draagvlak te vergroten
Netwerken, actief bijhouden, uitwisselen en inzetten van kennis en ervaring met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en/of input te geven aan het beleid
Binnen het team de indicatoren en andere kwaliteitsparameters raadplegen en toetsen aan de norm met als doel tekortkomingen op te sporen en eventueel acties te ondernemen.

Je kan het volledige profiel nalezen in het functieprofiel in bijlage.

Wie ben jij?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden:
Je beschikt over een masterdiploma

Voor deelname via horizontale mobiliteit:

Je werkt als contractueel personeelslid bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met de rang A1 of een hogere rang dan A1

Je beschikt bij voorkeur over 2 tot 3 jaar relevante beroepservaring Je dient de relevantie van de beroepservaring voor deze betrekking aan te tonen in je sollicitatie. Voor de berekening van de relevante beroepservaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd.

Jouw voordelen

We bieden je een boeiende functie aan binnen in lokaal team Scheldeleie. Je wordt contractueel (contract onbepaalde duur) aangeworven met een deeltijds contract - 80% als intersectorale medewerker met de bijhorende salarisschaal A111.

Via horizontale mobiliteit:

Je bevindt je in de administratieve toestand van dienstactiviteit.
Je moet binnen de 3 maanden na de selectiebeslissing de functie opnemen.
Naast het salaris bieden we jou:

Een maatschappelijk relevante en afwisselende job met veel menselijk contact en veel eigen verantwoordelijkheden.
Je werkt samen met 3.000 andere medewerkers bij het Opgroeien, dat het recht op kansrijk Opgroeien wil realiseren voor elk kind en elke jongere in Vlaanderen en Brussel.
Een job waarin je zelfstandig kan werken: niet alleen bij het beheren van je agenda, maar ook inhoudelijk en bij de organisatie van je team, dat zelforganiserend werkt.
Een uitgebreid opleidingsaanbod voor nieuwe medewerkers.
Een werktijdregeling van 38 uren per week (bij een voltijdse functie), zonder ploegendienst.
Een aantrekkelijke verlofregeling met 35 vakantiedagen per jaar.
Een maaltijdcheque van 7 euro per gewerkte dag.
Gratis hospitalisatieverzekering.
Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer, kilometervergoeding voor dienstreizen.
Een smartphone en laptop.
Aanvullend pensioen.
Gratis toegang via de Belga-app tot de Vlaamse kranten en heel wat weekbladen op eigen smartphone of tablet.

Je werkplek

Adres

Koningin Maria Hendrikaplein 70, VAC Gent, Gent 9000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Elke David

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: