De functie in het kort

Ben je geboeid door de maritieme wereld? Werk je graag projectmatig? Ben je bereid om je veelvuldig te verplaatsen binnen het werkingsgebied van de Schelderadarketen? Sta je op technisch vlak sterk in je schoenen? Dan is deze vacature iets voor jou!

Als IT-specialist ben je verantwoordelijk voor zowel de dagelijkse opvolging alde algemene architectuurbewaking van de applicaties en IT-systemen die instaan voor de Schelderadarketen. Je werkt met verschillende partijen samen zoals Nederlandse en Vlaamse collega-specialisten, IT-verantwoordelijken van havenbedrijven en andere administraties binnen de Vlaamse overheid. Je volgt projecten op van A tot Z. Je onderhandelt hierbij op technisch en contractueel vlak met externe firma’s en leveranciers. Als IT-specialist geniet je van veel autonomie bij het invullen van je takenpakket. Je bent flexibel en je beschikt over een gezonde portie assertiviteit. Je adviseert binnen je technische expertisegebied en komt zelf ook met innovaties om de werking te optimaliseren.

In deze functie sta je dicht bij de vaarweg en de scheepvaart.  Je ontwikkelt applicaties die dit alles optimaliseren, waarbij je geniet van een snelle beslissingsstructuur bij het toepassen van nieuwe ideeën.

Interesse? Lees dan meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘download documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure. 

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden:

1) Je hebt minstens één van onderstaande masterdiploma’s: 

  • Master of Science in de informatica
  • Master of Science in de industriële wetenschappen
  • Master of Science in de toegepaste informatica
  • Master of Science in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica 

Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie waardoor er wordt afgeweken van het vereiste masterdiploma en je ook kunt deelnemen indien je voldoet aan volgende voorwaarde:

2) Je hebt een bachelordiploma en je beschikt over 5 jaar recente relevante beroepservaring in een ICT-omgeving.

 Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (SidjiSerrynsidji.serryn@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie) , tel 0491 92 86 06). 

Wat bieden we?

  • Je wordt aangeworven in statutair dienstverband in de graad van informaticus met bijhorende salarisschaal A121.

  • Je krijgt een dienstwagen ter beschikking die ook gebruikt kan worden voor privédoeleinden.

  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

  • Als personeelslid tewerkgesteld in Vlissingen ontvang je in plaats van maaltijdcheques maandelijks een geïndexeerd forfaitair bedrag a rato van €103,50. Daarnaast ontvang je ook als lid van het Beheeren Exploitatieteam van de Schelderadarketen een BET-toelage (€258,93 bruto/maand).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Sidji Serryn

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Volg werken voor Vlaanderen op: