De functie in het kort

Als onderdeel van de staf staat het team juristen in voor de juridische ondersteuning van het agentschap in brede zin en dat zowel bij zijn beleidsvoorbereidende, -uitvoerende als organisatorische taken. Je staat in voor juridische adviezen en beleidsadvies. Het team bewaakt de juridische conformiteit van het handelen van het agentschap en neemt hiertoe proactief de nodige initiatieven. Het juristenteam bestaat vandaag uit vier juristen, waaronder een coördinator. We zijn op zoek naar een gemotiveerde jurist om dat team te versterken tot aan het einde van de legislatuur. Deze periode is mogelijk verlengbaar afhankelijk van de beschikbare budgetten.

Het agentschap biedt een juridisch uitdagende job aan binnen het beleidsveld Onroerend erfgoed, dat vele raakvlakken heeft met andere rechtsdomeinen zoals het omgevingsrecht, burgerlijk en administratief recht, regelgeving inzake overheidsopdrachten, fiscaal recht, Europese regelgeving (GDPR, staatssteun, dienstenrichtlijn, beroepskwalificaties…). Je werkt in teamverband met je collega-juristen, maar je werkt ook intensief samen met collega’s van de verschillende afdelingen binnen het agentschap. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:
• Je hebt een masterdiploma in de rechten.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/ Masters in de rechten behaald in het buitenland worden mogelijk niet als gelijkwaardig verklaard met een master in de rechten behaald in België door NARIC-Vlaanderen.

Wat bieden we?

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).
• Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Eva De Troyer

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: