De functie in het kort

Op zoek naar een juridische functie met veelvuldige contacten in een uitdagende en gevarieerde omgeving? Geboeid door de privacywetgeving? Ga je graag op zoek naar juridische oplossingen? Lees dan zeker verder!

Als jurist gegevensbescherming en overheidsopdrachten kom je terecht in het team Ondersteuning Beleid en Aankoop. Het team bestaat uit een achttal medewerkers en is in hoofdzaak bezig met het bieden van juridische ondersteuning bij de aankoopprojecten van het Facilitair Bedrijf. Het gaat om gecentraliseerde aankoopprocedures voor ondersteunende goederen en diensten (facilities, HR, ICT, …) voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Zowel bij de gunning als de uitvoering van deze overheidsopdrachten rijzen vaak vragen over gegevensbescherming, beheer en uitwisseling van (persoons)gegevens en informatieveiligheid. Samen met het aankoopprojectteam zorg je ervoor dat de (raam)overeenkomsten in overeenstemming zijn met de regels rond gegevensbescherming. Je geeft advies over de interpretatie en de toepassing van de privacywetgeving en werkt clausules uit die juridisch correct en praktisch werkbaar zijn. Je volgt de evolutie van de privacy- en overheidsopdrachtenwetgeving op en zorgt voor kennisdeling.

Samen met het team Kennis en Advies vormt het team Ondersteuning Beleid en Aankoop het Kenniscentrum Overheidsopdrachten. Tussen deze twee teams bestaat er een wisselwerking van wederzijdse ondersteuning. Je kan dus ook ingeschakeld worden in de adviesverlening en de projecten van het andere team.

Je werkt vanuit het kantoor in Brussel met de mogelijkheid om 1 à 2 dagen per week van thuis uit te werken.

Lees meer over het takenpakket, de afdeling en de selectieprocedure in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  1. Je hebt een masterdiploma of licentiaat in de Rechten behaald in België.
  2. Professionele beroepservaring of stages als jurist met privacywetgeving en/of met overheidsopdrachten is geen formele deelnemingsvoorwaarde, maar wel een troef in de voorselectie. 

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111.
  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.
  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruik maken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge).
    Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
    www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Gitte Collier

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Volg werken voor Vlaanderen op: