Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Je staat de interne klanten bij via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening rond overheidsopdrachten met als doel ertoe bij te dragen dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden.

Je staat in voor de eerstelijnsondersteuning inzake overheidsopdrachten voor het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en voor de tweedelijnsondersteuning inzake overheidsopdrachten voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

De tweedelijnsondersteuning kadert in een drietrapsysteem, in navolging van de beslissing van de Vlaamse regering van 25 mei 2007 (VR/PV/2007/12 – punt 12). 

De eerste lijn zorgt voor de begeleiding van het proces van alle overheidsopdrachten, ongeacht de complexiteit.  De tweede lijn zorgt voor gespecialiseerde kennis m.b.t. de overheidsopdrachtenregelgeving, hetzij door de organisatie te helpen bij de uitbouw van de overheidsopdrachtenkennis, hetzij door het beleid inzake overheidsopdrachten te helpen realiseren, hetzij door zelf in te staan voor de meer complexe overheidsopdrachtendossiers, hetzij door ondersteuning te bieden aan de dossierbehandelaars.

Je klanten zijn de diverse afdelingen binnen het beleidsdomein, de Secretaris-Generaal, het kabinet van de minister van mobiliteit en openbare werken,...  De afdeling Maritieme Toegang is een belangrijke klant. Je zal deze afdeling juridisch ondersteunen bij de complexe projecten. Hierbij zal je vanuit de cel Juridische Overheidsopdrachten ondersteund worden en zal er ook in een opleiding voorzien worden binnen de afdeling Maritieme Toegang.

Wens je meer info over de afdeling, het takenpakket en/of de selectieprocedure? Download het selectiereglement en bewaar het doorheen de procedure.

Wie zoeken we?

Op uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • Je bent (statutair) ambtenaar in rang A1 of een hogere rang binnen het Departement MOW
  of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van rang A1 en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen het Departement MOW én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking
  of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Departement MOW en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van deze vacature (VPS art. III 22);
 • Je hebt een diploma van licentiaat of master in de Rechten;
 • Je hebt minstens 1 jaar actuele ervaring als jurist in overheidsopdrachten (actueel = de afgelopen 5 jaar); 
 • Je hebt ervaring in:
  - het verrichten van studie- en opzoekingswerk;
  - het geven van juridisch advies;
  - het bieden van juridische ondersteuning en afhandeling van juridische betwistingen; (minnelijk of gerechtelijk).
 • Je combineert een hoge reactiesnelheid met juridische precisie. Verschillende dossiers vereisen een snelle afhandeling;
 • Je bent bereid om een breed pakket van juridische ondersteuning rond de activiteiten van de afdeling Maritieme Toegang te bieden, en om je regelmatig bij te scholen in deze materie;
 • Je kan vlot omgaan met verschillende PC-toepassingen (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, …)

Wat bieden we?

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

Je wordt overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111. Je aanvangssalaris is minimaal 3538,15 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met individueel opleidingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.

De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

De werkplek

Adres

Koning Albert II-laan 20, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Yasmine Bauters

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: