Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Ben je sterk in het plannen en organiseren en overzicht houden? Ben je klantgericht? Ondersteun je graag anderen en help je hen graag verder met hun vragen? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van de logistieke processen, met name:

Coördinatie en opvolging van werkinstrumenten zoals schoenen, kledij, boeken, e-bikes, … (bestellen materiaal, voorraadbeheer, verdeling) voor de collega’s van het Agentschap voor Natuur en Bos;
Telefoon- en onthaalpermanentie voor Natuur en Bos (over alle provincies heen);
Behandeling van inkomende en uitgaande post, beheren van generieke mailboxen;
Ondersteuning bij andere logistieke taken (poolwagens, kantoormateriaal, ontvangen leveringen, …);
Databeheer – invullen van databanken, opvolging facturen, bestellingen via raamcontracten of mini-bestekken.

Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen het agentschap Natuur en Bos in de graad van assistent, technisch assistent of speciaal assistent ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen binnen het agentschap Natuur en Bos én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking[1] en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van assistent, technisch assistent of speciaal assistent.

Je beschikt op de uiterste sollicitatiedatum over 6 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot het opvolgen van logistieke processen, meer bepaald opvolgen van diverse werkinstrumenten, telefoon en onthaalpermanentie, postbehandeling, invullen van databanken.

Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.


[1] Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen  (VPS art. III 31). 

Wat bieden we?

• Je wordt bevorderd in de graad van hoofdassistent (rang D2) met de bijbehorende salarisschaal D211. Je behoudt reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
• Je eerste maanden vormen een proeftijd. Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art.VI 36).
• De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste drie maanden na de datum van de selectiebeslissing.

De werkplek

Adres

Lange Kievitstraat 111/63, Anna Bijns, bus 63, Antwerpen 2018 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Inge Peeters

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: