De functie in het kort

Medewerker Dienstencentrum Ref. 22 30 DWLK CGS A

De VMM wil zich positioneren als een oplossingsgerichte partner door de behoeften van de gebruikers meer centraal te plaatsen bij het ontwikkelen van producten en diensten en het ontsluiten van data. Anderzijds wil de VMM volop inzetten op partnerships met het oog op een meer doorgedreven impact op terrein, meer specifiek wat water, lucht en klimaatadaptatie betreft. De VMM ziet hierin de lokale besturen als een prioritaire stakeholder en gaat volop voor de gebiedsgerichte werking. Behoudens de ondersteuning bij het opzetten van deze externe samenwerkingsvormen worden ook de opportuniteiten voor eventuele externe financiering of co-financiering verkend en uitgewerkt.

We zijn op zoek naar iemand die weet te overtuigen door inhoud, proactief en constructief te werk gaat en sterke netwerken kan uitbouwen. Je werkt binnen de recent opgerichte kern dienstencentrum en je werkt nauw samen met een team dat het luchtbeleid vorm geeft en uitvoert. Je bent flexibel, je hebt een goed analytisch en synthetisch vermogen en je kan standpunten capteren en verdedigen.

Lees zeker ook het selectiereglement waar de procedure, data en competenties in opgenomen zijn.

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de mevrouw Hilde Soetaert tel: 0476 39 44 20 of via e-mail: h.soetaert@vmm.be

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je bent in het bezit van een master diploma.

Technische competenties:
- Vertrouwd zijn met de organisatorische context en besluitvormingsproces binnen de overheid en in het bijzonder van de lokale overheden
- Inzicht in de context van het werken met en voor lokale overheden of bereidheid om die kennis te verwerven
- Vaardigheid om stakeholders beleidsmakers, medewerkers van steden en gemeenten/administraties/provincies, …) te betrekken en overtuigen

Pluspunten:
- Ervaring met projectmatig werken
- Kennis van of ervaring met de klimaatuitdagingen rond water en lucht

Lees zeker ook het selectiereglement waar de procedure, data en competenties in opgenomen zijn.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/nl

Als je het vereiste diploma in een ander taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be )  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be.

Wat bieden we?

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd.

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Annelien Gyselinck

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: