De functie in het kort

Haal jij er energie uit klantencontact en kom je graag in contact met verschillende doelgroepen? Ben jij iemand die graag met de auto rijdt? Heb jij technische feeling en installeer je graag elektronisch toezichtmateriaal zoals enkelbanden en bewakingsapparatuur?
Dan is deze functie als medewerker van de mobiele eenheid echt iets voor jou!

Als medewerker mobiele eenheid installeer jij elektronisch toezichtmateriaal en voer je technische interventies uit bij justitiabelen thuis, hun verblijfsadres of in de gevangenis. Jouw klantgerichte ingesteldheid en sterk verantwoordelijkheidsgevoel maken van jou de ideale medewerker.

Je maakt deel uit van een team van 17 medewerkers en je voert je job zelfstandig uit. Je komt terecht in een omgeving waar respect en maturiteit centraal staan.

Voel jij je uitgedaagd door deze functie met impact? Stel je dan zeker kandidaat en misschien word jij onze nieuwe collega.
Bekijk ook zeker even volgend informatiefilmpje over de functie: www.vimeo.com/350922415/5ea0f1747f 

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden: 

1) Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: www.overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 

2) Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen:  http://naricvlaanderen.be 

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor:  www.selor.be

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:
Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma.

Wat bieden we?

  • Je wordt aangeworven voor de functie Medewerker Mobiele Eenheid bij het VCET
  • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van medewerker (rang C1, salarisschaal C111 (bij 0 jaar anciënniteit). Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Je eerste 9 maanden vormen een inwerkperiode.
  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je eventueel woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen verlofdagen.
  • Tijdens de schoolvakanties is er in de Vlaams administratief centra (VCA) en het Ellipsgebouw professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? (http://www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))).

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Nathalie Debutte

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: