De functie in het kort

Ben je een kei in personeelsadministratie en bovendien een hele goede planner? Zou je graag in de mooie omgeving van ons centrum te Blankenberge werken? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou!

Als personeelsmedewerker zorg je onder meer voor de correcte verwerking van de gepresteerde uren van alle medewerkers in ons softwarepakket Vlimpers. Je bent het eerste aanspreekpunt inzake personeelsadministratie (verloven, ziekte,…).

Als medewerker financiële zaken ben je verantwoordelijk voor de correcte verwerking van alle kasverrichtingen en facturering van alle boekingen (inschrijvingen sportkampen, reserveringen, losse verkoop). Je controleert dagelijks het kassaldo van de kassiers en bent verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer. Je werkt zowel met ons boekhoudpakket Orafin, als met het reserveringspakket
Recreatex.

Je voert ongeveer 65% van je tijd personeelszaken uit en 35% financiële zaken. In deze functie voer je ook
weekendwerk uit (ongeveer 1 weekend per maand). Bij afwezigheden kan het voorkomen dat er sporadisch een extra weekend moet gewerkt worden. Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.

Wie zoeken we?

 1. Je hebt een diploma van hoger secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat
  toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier:
  https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
 2. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare functierelevante beroepservaring1 met het werken met een
  elektronisch boekhoudsysteem of met het werken met een elektronisch personeelssysteem.
 3. Je hebt een goede kennis in Microsoft Office (Excel, Word, Outlook)

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren
  (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar
  je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
 • Je kan 1 dag per week van thuis uit werken.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van medewerker (rang C1, salarisschaal C111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2619,31 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.

De werkplek

Adres

Blankenberge 8370 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Sylvie Van der Beken

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: