De functie in het kort

Beschik je over technische kennis en vaardigheden op vlak van onderhoudstechnieken? Wil je die beroepservaring overdragen aan cursisten, om ze zo aan een passende job te helpen? Kan je je makkelijk verplaatsen met de wagen naar verschillende locaties in West-Vlaanderen?

Misschien word jij dan de instructeur die wij zoeken. Om te starten in deze job hoef je geen ervaring te hebben als opleider.

VDAB is op zoek naar een technisch instructeur met kennis van elektromechanische technieken en inzichten in een productieomgeving. Dit gezien de gecombineerde functie om in een mobiele setting klanten te vormen tot beginnend beroepsbeoefenaars in de onderhoudstechnieken of tot volwaardige productie-operatoren. Doel is opleiden tot een succesvolle doorstroom naar een beroepsopleiding of een vacature.

Jouw taken zullen onder meer zijn:

 • inschatten van het aanwezige technische niveau of potentieel bij de cursist

 • passende technische opdrachten aanbieden aan de cursist

 • de cursist begeleiden in de uitvoering van de technische opdrachten

 • de evolutie van de cursist evalueren en bijsturen indien nodig

Naast een technisch vakinstructeur ben jij bovenal een coach voor de cursisten die je individueel, in duo’s of in groep ondersteunt. Je stelt je flexibel op afhankelijk van de opleidingsnoden van de arbeidsmarkt en je bent bereid je bij te scholen in technieken die relevant zijn aan de opleiding. Belangrijk is dat je zelfstandig kan werken maar even goed kan samenwerken en afstemmen met andere collega’s. Ook je digitale skills zullen we verder helpen ontwikkelen om de trein richting industrie 4.0 zeker niet te missen. Dus enige interesse en affiniteit zijn zeker een pluspunt.

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.

 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren Vlaamse Overheid (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

 • Geen fan van files? Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook thuis werken of in een satellietkantoor als je functie en de dienstverlening het toelaat.

 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering ((opent in nieuw venster)) die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.

 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

 • Je wordt aangeworven in de graad van instructeur met de bijhorende salarisschaal B161ip. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster))kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

De werkplek

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: