De functie in het kort

Ben jij gebeten door onderwijs en wil je je schouders zetten onder een breed maatschappelijk project?
Wil jij leraren stimuleren om samen te werken en materiaal te delen en wil je even de kans om elders dan op de klasvloer inspiratie op te doen?
Dan ben jij misschien wel de kandidaat die wij zoeken!

KlasCement verrijkt en vereenvoudigt de onderwijspraktijk van elke leraar, door hen de kans te geven om hun leermiddelen te delen. Zo vormt www.klascement.net een netwerk van verbonden leraren en organisaties.

Om de succesformule van KlasCement verder uit te bouwen, de grote toevloed aan leermiddelen te kunnen verwerken én het gebruik van oefen.be te vergroten, zoeken we gedetacheerde leraren (4 halftijdse) om het team te versterken.

Takenpakket:

- Modereren en metadateren

Bij KlasCement delen leraren en organisaties leermiddelen met elkaar. De interactieve oefeningen (en in een latere fase ook educatieve video’s) worden ook publiek gepubliceerd op oefen.be. Als moderator spendeer je de meeste tijd aan het:

● controleren van de stroom van inzendingen binnen jouw expertise op de toelatingscriteria: accuraatheid, vorm en taal, aspecten van auteursrecht, legaliteit;
● optimaliseren van de vindbaarheid door het toevoegen van een omschrijving, trefwoorden, vakken, onderwijsniveau … volgens een vast protocol en huisstijl;
● controleren of de toevoegingen geschikt zijn om aan te bieden op oefen.be.

- Communiceren
Bij KlasCement communiceren we onderwerpen die leven in het onderwijsveld en vertalen we evoluties uit het beleid naar de praktijk. Vanuit je moderatietaak en expertise draag je actief bij door: 
● de vinger aan de pols te houden bij de onderwijsprofessional enerzijds en bij het onderwijsbeleid anderzijds;
● relevante onderwerpen voor communicatiecampagnes aan te dragen en bijhorende inhoud te selecteren. 

- Netwerken
KlasCement is er voor, maar vooral door de leraar. Als moderator verwelkom je onderwijsprofessionals in een warm netwerk door:
● behulpzaam, tactvol en gelijkwaardig te communiceren;
● een netwerk uit te bouwen van leraren en organisaties binnen je expertise.
● je bent een ambassadeur van KlasCement die de ‘cultuur van het delen’ hoog in het vaandel draagt.

- Extra taken
KlasCement is meer dan een website. Je draagt bij aan de werking van onze organisatie door: 
● actief deel te nemen aan overleg;
● verbetervoorstellen voor het gebruik van de website te formuleren.

Wie zoeken we?

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:
• Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

• Je werkt deeltijds (minimum 50%) als leerkracht. Je hoeft niet vastbenoemd te zijn. Personeelsleden uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor Leren en Werken, het volwassenenonderwijs en de CLB's komen in aanmerking. Anciënniteit en loon lopen verder. De overeenkomst geldt tot het einde van het schooljaar 2021-2022 en kan daarna verlengd worden. 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met Chantal Neyt,  
chantal.neyt@ond.vlaanderen.be – 02/553 95 30.

Technische competenties
● je bent goed vertrouwd met de computer en internet;
● je schrijft vlot en foutloos in het Nederlands;
● je hebt expertise over het lager onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, NT2 (volwassenen-onderwijs) en / of talen (secundair onderwijs). Ook als je andere relevantie onderwijsexpertise kan aantonen, kan je kandideren. 

Wat bieden we?

Wij bieden je een boeiende baan aan met ruime opleidings- en ontplooiingskansen. Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt kansen voor eigen inbreng, initiatief, verantwoordelijkheid en breed engagement. Er is ook tijd voor in-service training, begeleiding en vorming.
Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming is gehuisvest op wandelafstand van het Noordstation te Brussel.
Als gedetacheerde leerkrachtᶥ behoud je je betrekking in je eigen school (vervanging voor de duur van de detachering), wat anciënniteit betreft gelijkgesteld met ‘dienstactiviteit’.
Je onderwijsloon wordt gewoon doorbetaald. Gedetacheerde leerkrachtenᶥ hebben bovenop hun gewoon loon recht op een extra detacheringsvergoeding (afhankelijk van je diploma).
Elke medewerker presteert volgens de 38-urenweek, soepel op te nemen volgens een evenwichtig en persoonlijk flexibel werkplan.
Je schoolvakantie wordt vervangen door de vakantieregeling volgens het Vlaams Personeelsstatuut d.w.z. 35 dagen verlof per jaar (pro rata van je aanstellingspercentage), vrij op te nemen.
Indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, heb je recht op een gratis abonnement, eventueel aangevuld met een fietsvergoeding.
Bovendien wordt er je een gratis hospitalisatieverzekering aangeboden.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Chantal Neyt

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: