De functie in het kort

Vind jij internationale samenwerking en innovatie ook zo boeiend en belangrijk als wij? In deze job kun je aan de hand van projecten relevante partners stimuleren en ondersteunen.  Je draagt bij aan een bloeiend ecosysteem voor Europese samenwerking en aan tal van innovatieve realisaties in de toekomst. 

Je bent iemand die

 •  een brede interesse heeft en zich snel kan specialiseren in heel uiteenlopende en diverse regionale ontwikkelingstopics
 •  goed kan omgaan met complexe procedures en richtlijnen en deze kan vertalen naar praktische adviezen
 •  communicatief is en talenkennis heeft
 •  graag (pro-)actief het terrein opgaat om klanten te adviseren en te werven
 •  graag contacten en netwerken onderhoudt zowel binnen Vlaanderen als internationaal.

INTERREG is een verzamelnaam voor meerdere internationale samenwerkingsprogramma’s die uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gefinancierd worden. Via de financiering van internationale samenwerkingsprojecten mikken deze programma’s op een grotere en snellere valorisatie, opname of vermarkting van onderzoeksresultaten door ondernemingen. Verder willen de programma’s o.a. ook een versnelde overschakeling naar een echte koolstofarme economie mee helpen stimuleren. Het beoogde eindresultaat bestaat uit een duurzamere groei, meer en betere jobs met in fine ook een betere en gezondere leefomgeving voor burgers.

Huidig zijn we op zoek naar een Nationaal Contactpunt (NCP) voor het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

Een greep uit je taken:

 • potentiële Interreg-projectindieners begeleiden en adviseren (beantwoorden van mondelinge & schriftelijke vragen, overleggen met promotoren, begeleiding van projectidee tot voorstel);
 • Interreg-projectuitvoerders begeleiden en adviseren bij de uitvoering van goedgekeurde projecten (bv. via projectstuurgroepen, begeleidingscomités, 1-op-1 overleg op locatie, in Brussel, virtueel…);
 • relevante projectpartners in Vlaanderen en/of het buitenland zoeken, identificeren en met elkaar in contact brengen;
 • communiceren over de programma’s en projectopportuniteiten daarbinnen;
 • het (mee) organiseren van evenementen, workshops en leermomenten in Vlaanderen of het buitenland ten behoeve van Interreg-promotoren en/of potentiële klanten;
 • netwerken voor projectontwikkeling in Vlaanderen en het buitenland uitbouwen en onderhouden;;
 •  ad hoc taken vervullen op vraag en in opdracht van programmasecretariaten;
 • rapporteren aan programma-instanties over de eigen activiteiten;
 • input leveren voor beleidsevaluatie van processen in het kader van Interreg-programma’s;
 • kennis vergaren en delen met collega contactpunten, programmasecretariaten, het Agentschap Innoveren & Ondernemen, … met het oog op het continu verbeteren van de Interreg-dienstverlening en -beleidsevaluatie.

Je vervult een heel mobiele functie waarbij je afwisselend in Brussel, op locatie bij klanten, thuis of bij het Vlaanderen-Nederland programmasecretariaat in Antwerpen aan de slag bent.

Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure. En kijk zeker ook eens op https://www.vlaio.be/nl/over-ons/vlaio-werft-aan.

Op vrijdag 20 mei van 14u tot 15u organiseren we een infomoment. Heb jij specifieke vragen over de functie-inhoud of over de selectieprocedure? Schrijf je dan zeker in via: Infomoment ((opent in nieuw venster)) .

Wie zoeken we?

 • Je hebt een masterdiploma en via eerdere job(s), stage(s) of andere wijze minimaal 6 maanden ervaring in domeinen zoals projectontwikkeling, -coördinatie of -beheer (al dan niet in een EU-context).

Wat bieden we?

 • Je wordt aangeworven in statutair dienstverband in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111.
 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.
 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruik maken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge).
 • Je kan meerdere dagen per week van thuis of vanuit een satellietkantoor werken.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Adres

Koning Albert II Laan 35, Brussel 1030 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Heidi Verkeyn

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: