Gedaan met laden. U bevindt zich op: .NET Developer

.NET Developer

Je functie in het kort

Streef naar het hoogste niveau van betrokkenheid en impact als .NET Developer in ons team! Bij ons krijg je de unieke kans om nauw samen te werken met gepassioneerde IT-professionals en te werken aan diverse aspecten van softwareontwikkeling, vanaf de conceptfase tot aan de uiteindelijke implementatie. Onze focus ligt op het leveren van op maat gemaakte software voor het optimaliseren  van de administratieve bedrijfsprocessen, ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek.

Als .NET Developer bij ILVO heb je een gevarieerd takenpakket. Jouw hoofdtaak is het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke softwareoplossingen in C#. Je werkt ook mee aan het analyseren van de bedrijfsprocessen om de specifieke behoeften te identificeren. In nauw overleg met  collega's maak je  hiervoor gedetailleerde functionele en technische analyses op. 

Je bent mee verantwoordelijk voor het opzetten, configureren en monitoren van MS SQL-databases om optimale prestaties te garanderen. Bovendien zal je een actieve rol spelen in het testen van de ontwikkelde software om ervoor te zorgen dat de kwaliteit te allen tijde gewaarborgd blijft. Je staat ook in voor het ontsluiten van de gecentraliseerde gegevens met toonaangevende BI-tools zoals Microsoft Power BI. 

Verder zal je bijdragen aan de voortdurende automatisering van dataverwerking en zal je beschikbaar zijn voor helpdeskondersteuning om eindgebruikers te begeleiden bij het gebruik van de softwareoplossingen die jij en jouw collega’s hebben ontwikkeld.

Bij ons zijn je vaardigheden en ervaring belangrijker dan je diploma. We zoeken naar een positieve en proactieve teamspeler die gedreven is om professionele uitmuntendheid na te streven. Bij ons krijg je de kans om te groeien, te leren en een tastbare impact te maken in de spannende wereld van softwareontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. 

Ben je geïnteresseerd? Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij "hoe solliciteren". Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure. 


Wie ben jij?

Deze vacature is een knelpuntfunctie waardoor je misschien ook kunt deelnemen zonder het gevraagde diploma. Lees hieronder aan welke voorwaarden je dan wel moet voldoen:
 
1) Je hebt minstens een Bachelor diploma. 

Als je het gevraagde diploma niet hebt, kun je toch deelnemen onder bepaalde voorwaarden:
• Ofwel heb je op het moment van jouw sollicitatie een geldig toegangsbewijs van de VDAB voor deze functie;
• Ofwel heb je op het moment van jouw sollicitatie een ervaringsbewijs voor deze functie;
• Ofwel heb je op het moment van jouw sollicitatie een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de Vlaamse overheid.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat attest aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat attest aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/.

Behaalde je het vereiste diploma niet in het Nederlands of heb je geen diploma dat overeenkomt met het niveau van de functie (omdat je aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs of ervaringsbewijs)? Toon dan bij je aanwerving aan dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij www.werkenvoor.be. 

Werk je al binnen de diensten van de Vlaamse overheid? 

Dan kun je deelnemen via de interne arbeidsmarkt als je: 
• statutair ambtenaar bent binnen de diensten van de Vlaamse overheid en geslaagd bent voor een loopbaanselectie voor de graad van de vacature;
• of, als je als (statutair) ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature werkt binnen de diensten van de Vlaamse overheid;
• of, als je contractueel tewerkgesteld bent in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid én geslaagd bent voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking ;
• of als je contractueel tewerkgesteld bent in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse overheid en een vrijstelling  hebt voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature. 

Je kunt deelnemen via externe mobiliteit als je een vastbenoemd personeelslid bij een externe overheid bent en werkt in een functie van een gelijkwaardige graad. Onder externe overheid wordt begrepen:
• Federale overheid;
• Diensten van andere gemeenschappen en gewesten;
• Entiteiten en raden die niet behoren tot de Diensten van de Vlaamse overheid (zoals VRT, Vlaams Parlement);
• Lokale besturen (gemeenten, provincies, OCMW’s);
• Onderwijssector.

Neem voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden contact op met de selectieverantwoordelijke (Talitha Lossy, talitha.lossy@vlaanderen.be).

Jouw voordelen

  • Je wordt aangeworven in statutair dienstverband in de graad van Informaticus met bijhorende salarisschaal A121. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator(opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

  • Je ontvangt de volgende voordelen: maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer, een breed aanbod van leasefietsen, hospitalisatieverzekering, professionele kinderopvang tijdens de schoolvakanties in de hoofdkantoren ...

  • Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).

  • Je activiteit bepaalt je werkplek. Bij de meeste functies kan je dus zowel op kantoor, van thuis uit of op een satellietkantoor werken.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen(opent in nieuw venster)

Je werkplek

Adres

Burg. Van Gansberghelaan 92, Burg. Van Gansberghelaan, Merelbeke 9820 BEL

Routeplanneropent in nieuw venster

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Talitha Lossy

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieprocedures. Via onze tool redelijke aanpassingen vind je alvast een informatief overzicht van een aantal aanpassingen die we kunnen voorzien per selectiestap.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: