Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Je zal je specialiseren in één of enkele verkeersmodellen en bouwt een expertise uit over de opbouw en het gebruik van deze verkeersmodellen. Je bouwt deze expertise op door het zelf uitvoeren of laten uitvoeren van onderzoek, studies of analyses om zo beleidsrelevante informatie en beleidsadviezen aan te reiken en te presenteren. Dit gebeurt op verschillende manieren:

 • Ontwikkeling/opbouwen van verkeersmodellen:
  - Je laat onderzoeken welke de beste modeltechnieken zijn om mee te nemen in een volgende versie van de verkeersmodellen. Je bepaalt op basis van de technische mogelijkheden en de noden van de klanten de prioriteiten voor de ontwikkelingen in een volgende versie. Deze noden van de klanten bepaal je in samenspraak met de persoon van het team die de doorrekeningen coördineert.
  - Je stelt een planning op en laat vervolgens actuele verkeersmodellen ontwikkelen en zorgt ervoor dat deze planning gehaald wordt of bijgestuurd wordt. Hiertoe plan je regelmatig een overlegmoment in.
  - Je controleert en valideert de geïmplementeerde ontwikkelingen door het studiebureau.
  - Deze ontwikkelingen gebeuren in nauw overleg tussen het studiebureau en het team Verkeersmodellen.
  - Bij dit verder verfijnen en ontwikkelen van de verkeersmodellen leer je de technische aspecten van de opbouw van deze verkeersmodellen kennen.
  - Voor deze verkeersmodellen zijn er veel invoergegevens nodig. Voor het verkrijgen van deze informatie kan je samenwerken met een data scientist binnen het team Verkeersmodellen.
 • Je laat modeldoorrekeningen uitvoeren en zorgt ervoor dat dit vlot verloopt volgens de planning die je zelf opstelde. Je neemt actief deel aan vergaderingen en reviseert de documentatie van de doorrekeningen voor deze studie. Bij sommige dossiers verwerk je vervolgens de resultaten tot een overzichtelijk beleidsadvies.
 • Je voert zelf studies uit. Hierbij verwerk, interpreteer, documenteer en presenteer je de resultaten op overzichtelijke wijze.

Bij het opbouwen van deze expertise bouw je ook een informatienetwerk op om toegang te krijgen tot alle mogelijke relevante informatie voor huidig en toekomstig onderzoek.

Het aandeel van de verschillende deeltaken zal afhangen van de noden binnen het team, maar ook van je persoonlijke talenten en interesses.

Alle opgedane kennis moet gedocumenteerd en toegankelijk gemaakt worden om zo de kwaliteit van de uit te voeren onderzoeksopdrachten voortdurend te verbeteren. Het reviseren van deze documentatie, en af en toe zelf opstellen van documentatie, behoort ook tot je takenpakket.

Wens je meer info over de afdeling, het takenpakket en/of de selectieprocedure? Download het selectiereglement en bewaar het doorheen de procedure.

Wie zoeken we?

Op uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • Je bent (statutair) ambtenaar in rang A1 of een hogere rang binnen het Departement MOW.
  of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van rang A1 en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen het Departement MOW én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
  of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Departement MOW en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van deze vacature (VPS art. III 22).
 • Je bent in het bezit van een Masterdiploma in een exacte wetenschappelijke of toegepast wetenschappelijke richting;
 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring met verkeersmodellen;
  Ervaring met het verwerken van gegevens, een programmeertaal of een GIS-omgeving is een pluspunt.
 • Je hebt een sterke wiskundige basis (statistiek, modellering) en interesse in data-analyse en modellering;
 • Je hebt een basiskennis van programmeren (bv. Matlab, VB.NET of aanverwante software);
 • Je hebt interesse in mobiliteitsproblematiek;
 • Je hebt een analytische geest die verbanden legt en oorzaken ziet.

Wat bieden we?

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

Je wordt overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111. Je aanvangssalaris is minimaal 3538,15 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met individueel opleidingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.

De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

De werkplek

Adres

Koning Albert II-laan 20, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Yasmine Bauters

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: