Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Je hoofdtaak is het uitvoeren van technische proeven en geluidsmetingen op de autosnelwegen en gewestwegen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het correct en zorgvuldig onderhouden van de meettoestellen en -uitrusting.

Je rapporteert aan de verantwoordelijke geluidsmetingen.

Wie zoeken we?

Op uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

Statutaire deelnemingsvoorwaarden via horizontale mobiliteit

Je bent (statutair) ambtenaar in rang C1 of een hogere rang binnen het Agentschap Wegen en Verkeer.
Of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van rang C1 en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen het Agentschap Wegen en Verkeer én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
Of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Agentschap Wegen en Verkeer en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van deze vacature (VPS art. III 22).

Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs.

Je hebt minimaal drie jaar werkervaring op het gebied van geluidsmetingen.

Je technische competenties

  • Je kan de meetprocedures en de specifieke kennis voor het bedienen van meetapparatuur snel verwerven en je bent bereid om deze kennis bestendig bij te werken.
  • Je kan vlot werken met het office informaticapakket (Word, Excel, Google (spreadsheet) ,…).

Wat bieden we?

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. • Je wordt overgeplaatst in de graad van technicus (rang C1) met de bijbehorende salarisschaal C121. Je aanvangssalaris bedraagt minimaal € 2.195,44. • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing. • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft onder meer door ons digitaal leerplatform. Je eerste 4 maanden vormen een proefperiode met individueel opleidingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Yasmine Bauters

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: