De functie in het kort

Hou jij van afwisseling en dynamiek in je werk? Ben je een teamspeler die graag een kleine groep collega’s aanstuurt? Draag jij veiligheid hoog in het vaandel, zet je in op het creëren van een groepsgevoel en ben je sterk in het plannen en organiseren van diverse taken? Dan is dit de uitgelezen kans om jouw talenten te benutten want Natuur en Bos zoekt een gemotiveerde ploegbaas!

Als ploegbaas ben je verantwoordelijk voor een aantal groenarbeiders en zorg je er samen met hen voor dat alle opdrachten op het terrein op een correcte manier uitgevoerd worden. Het opstellen van een werkbare planning, snel inspelen op situaties waar nodig, beheren van materiaal en gebouwen behoren allen tot het takenpakket. Je werkt nauw samen met collega ploegbazen en de coördinerend ploegbaas. Je toont voorbeeldgedrag en geeft blijk van een goede terrein- en machinekennis in combinatie met people skills.

Meer info over het gezochte profiel en de selectieprocedure kan je vinden in het selectiereglement.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan ofwel de voorwaarden voor bevordering ofwel de voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

 • Voorwaarden voor bevordering binnen niveau:
  - Je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid in de graden van assistent, technisch assistent of speciaal assistent of je bent een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking en je wordt betaald in een salarisschaal in de graden van assistent, technisch assistent of speciaal assistent.

  - Je beschikt op de uiterste sollicitatiedatum over 6 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot uitvoeren of organiseren van beheerwerken of 6 jaar schaalanciënniteit in één of meer salarisschalen van de toeganggevende graad.

  - Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.
 • Voorwaarden voor horizontale mobiliteit:
  - Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Of je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.

  Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke Inge Peeters, inge.peeters@ascento.be.

Wat bieden we?

 • Je wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van Technisch Hoofdassistent (rang D2) met de bijbehorende salarisschaal D221. Je aanvangssalaris is minimaal 2.205,27 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten.
 • De functie of bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Je eerste 4 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
 • Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art. VI 36).

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Inge Peeters

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Volg werken voor Vlaanderen op: