De functie in het kort

Heb je een hart voor sport en wil je graag meewerken aan het topsportbeleid? Lees dan snel verder want wij hebben een interessante vacature voor jou.

Je ondersteunt een aantal federaties bij de opmaak en uitvoering van hun topsportbeleid. Daarnaast heb
je een adviserende rol t.a.v. de Taskforce Topsport, de lijnmanager van Sport Vlaanderen en/of de minister
van Sport inzake de subsidiëring en financiering van de talentdetectie-, ontwikkelings- en
prestatieprogramma’s in de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen.

Naast programma management (75% van de opdracht) voer je afhankelijk van je eigen interesses en
expertise een aantal overkoepelende taken uit binnen de afdeling (25% van de opdracht):
topsportactieplan, beleidsteksten, financieel beheer, gegevensbeheer topsport, topsportinfrastructuur,
“Centers of Excellence”, monitoringtool.

Wie zoeken we?

 1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.
 2. Je hebt minimaal 3 jaar functierelevante ervaring in Topsport.

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Onze kantoren bevinden zich in Brussel. Om voldoende tijd te kunnen investeren in het contact en de relatie met de technisch directeurs topsport van de federaties hanteren we een zeer flexibel systeem van hybride werken/PTOW waarvoor je ook kan rekenen op ergonomische hulpmiddelen.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering ((opent in nieuw venster)) die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3486,87 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode.

De werkplek

Adres

Arenbergstraat 5, Arenbergstraat, 5, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Sylvie Van der Beken

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: