De functie in het kort

Ben jij gebeten door onderwijs en wil je je schouders zetten onder een breed maatschappelijk project?
Wil jij leraren stimuleren om samen te werken en materiaal te delen en wil je even de kans om elders dan op de klasvloer inspiratie op te doen?
Dan ben jij misschien wel de kandidaat die wij zoeken!

KlasCement verrijkt en vereenvoudigt de onderwijspraktijk van elke leraar, door hen de kans te geven om hun leermiddelen te delen. Zo vormt www.klascement.net een netwerk van verbonden leraren en organisaties. 
Alle interactieve oefeningen die leraren delen, worden bovendien gepubliceerd op www.oefen.be. Daar kunnen leerlingen gratis en zonder aanmelden leerstof inoefenen. 
Alle leermiddelen worden door een team van moderatoren gevalideerd voor ze gepubliceerd worden. Klas-Cement.net en oefen.be worden door een intern team ontwikkeld en uitgebouwd volgens de noden van de gebruikers. 
Om de succesformule van KlasCement verder uit te bouwen en om oefen.be te verbeteren, zoeken we een gedetacheerd leraar die zal werken als projectbeheerder binnen KlasCement. 

TAKENPAKKET
Als projectbeheerder stuur je de verdere ontwikkeling van oefen.be aan en leid je projecten binnen KlasCe-ment wat betreft communicatie, netwerken en leermiddelen.

-Update van oefen.be leiden
Wanneer leraren interactieve oefeningen toevoegen aan KlasCement, worden die ook gepubliceerd op oefen.be. Zo zijn ze toegankelijk voor leerlingen. De mogelijkheden van oefen.be willen we uitbreiden en vernieuwen door o.m. educatieve video’s beschikbaar te maken. Als projectbeheerder leid je dit verbeteringstraject met externe ontwikkelaars en interne medewerkers.

-Netwerken
KlasCement is er voor, maar vooral door de leraar. Als projectbeheerder creëer jij strategische kansen voor uitbreiding van het aanbod en het netwerk van onderwijsprofessionals en onderwijsgerelateerde organisaties door:
o behoeften van het werkveld te analyseren en hierin te ondersteunen;
o strategische samenwerkingen met organisaties verder uit te bouwen en te onderhouden en te coördineren; 
o momenten om in dialoog te gaan met gebruikers te organiseren en dat zowel fysiek (tijdens beurzen, workshops en netwerkevenementen) als virtueel (op ons platform, tijdens webinars en elders);
o internationale samenwerkingen te analyseren en eventueel te coördineren;
o KlasCement regionaal en internationaal te vertegenwoordigen op vlak van open leermiddelen;
o een ambassadeur van KlasCement te zijn die de ‘cultuur van het delen’ hoog in het vaandel draagt.

-Communiceren
Bij KlasCement communiceren we onderwerpen die leven in het onderwijsveld en vertalen we evoluties uit het beleid naar de praktijk. Als projectbeheerder neem je een sturende rol op door: 
o te weten wat er leeft bij de onderwijsprofessional enerzijds en bij het onderwijsbeleid anderzijds en dit te vertalen naar communicatieopportuniteiten;
o communicatiecampagnes strategisch in te plannen, op te volgen en te evalueren;
o het team met de klantenadviseur, communicatiemedewerker en netwerker aan te sturen; 
o de communicatie van KlasCement constant te evalueren en bij te sturen om dit in overeenstemming te houden met onze missie, de behoeften van de doelgroep, onze tone of voice, de kanaalstrategie en ons opname- en advertentiebeleid.


-Leermiddelen- en metadataprojecten
Bij KlasCement delen leraren en organisaties leermiddelen met elkaar. Als projectbeheerder:
o begrijp je (na je opleiding binnen KlasCement), wat er nodig is om leermiddelen te publiceren op basis van de toelatingscriteria: accuraatheid, vorm en taal, aspecten van auteursrecht, legaliteit;
o analyseer je verbeteringen in het metadateren van leermiddelen voor specifieke doelgroepen en coördineer je verbetertrajecten;
o weet je wat moderatoren doen om leermiddelen te optimaliseren op vlak van vindbaarheid door het toevoegen van een omschrijving, trefwoorden, vakken, onderwijsniveau … volgens een vast protocol en huisstijl;
o begeleid je organisaties bij het koppelen van databanken of importeren van grote aantallen leermiddelen; 
o volg je de internationale tendensen inzake OER (Open Educational Resources) en copyright en kan je die vertalen naar de praktijk voor KlasCement.

Wie zoeken we?

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:
• Je hebt minimaal een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

• Je werkt voltijds in het onderwijs, concreet alleen personeelsleden die in het schooljaar 2021-2022 voltijds aan de slag zouden zijn, komen in aanmerking.
Je hoeft niet vastbenoemd te zijn. Personeelsleden uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor Leren en Werken, het volwassenenonderwijs en de CLB's komen in aanmerking. Anciënniteit en loon lopen verder. De overeenkomst geldt tot het einde van het schooljaar 2021-2022 en kan daarna verlengd worden. 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met Chantal Neyt,  
chantal.neyt@ond.vlaanderen.be – 02/553 95 30

Technische competenties
• je hebt aantoonbare ervaring met het (bege)leiden van omvangrijke projecten;  
• je kan uitstekend overweg met de computer en internet;
• inzicht in de onderliggende technologie achter het internet (zoals servers, API’s, programmeertalen) is een meerwaarde;
• je kent de principes van effectieve communicatie en kan deze toepassen;
• je schrijft en spreekt vlot en foutloos in het Nederlands;
• voldoende taalvaardigheid in het Engels is een must.

Wat bieden we?

Wij bieden je een boeiende baan aan met ruime opleidings- en ontplooiingskansen. Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt kansen voor eigen inbreng, initiatief, verantwoordelijkheid en breed engagement. Er is ook tijd voor in-service training, begeleiding en vorming.
Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming is gehuisvest op wandelafstand van het Noordstation te Brussel, is uitgerust met moderne kantoorapparatuur en beschikt over een eigen personeelsrestaurant.
Als gedetacheerde leerkrachtᶥ behoud je je betrekking in je eigen school (vervanging voor de duur van de detachering), wat anciënniteit betreft gelijkgesteld met ‘dienstactiviteit’.
Je onderwijsloon wordt gewoon doorbetaald. Gedetacheerde leerkrachtenᶥ hebben bovenop hun gewoon loon recht op een extra detacheringsvergoeding (afhankelijk van je diploma).
Elke medewerker presteert volgens de 38-urenweek, soepel op te nemen volgens een evenwichtig en persoonlijk flexibel werkplan. A
Het team van KlasCement werkt hybride maar op maandag kom je zeker naar Brussel voor overleg en contact met het team. De verdere invulling van de week wordt bepaald in overleg met je leidinggevende.
Je schoolvakantie wordt vervangen door de vakantieregeling volgens het Vlaams Personeelsstatuut d.w.z. 35 dagen verlof per jaar (pro rata van je aanstellingspercentage), vrij op te nemen.
Indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, heb je recht op een gratis abonnement, eventueel aangevuld met een fietsvergoeding.
Bovendien wordt er je een gratis hospitalisatieverzekering aangeboden.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Chantal Neyt

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: