De functie in het kort

Heb jij affiniteit met de kust, zeewering, jachthavens, … ? Heb je een master-diploma burgerlijk of industrieel ingenieur bouwkunde of studeer je hierin binnenkort af? Heb je zin in een maatschappelijk relevante job waarbij je zelf aan het roer staat van de toekomstige kustveiligheidsprojecten? Dan zijn wij naar jou op zoek!

Als  projectingenieur leid je infrastructuurprojecten van A tot Z. Dit kunnen zowel kustveiligheidsprojecten zijn zoals renovaties  van zeedijken en  glooiingen, het bouwen van vaste of mobiele stormmuren langs de kust   als  het  bouwen  van   infrastructuur  in  de  jachthavens. Je analyseert de problemen of behoeften in overleg met de belanghebbenden en ontwerpt een concept van project. Je hebt hierbij oog voor veiligheid, kwaliteit, en duurzaamheid en milieu. Je treedt in overleg met steden en gemeentes, vergunningverlenende administraties en overige betrokkenen. Je treft de nodige voorbereidingen en maakt de ramingen en plannen op. Je start het projectontwerp op, al dan niet in samenwerking  met  studiebureaus, en begeleidt de aanbestedingsprocedure.  Daarna leid je de uitvoering van het project en  volg je het zowel technisch als financieel op. Je staat in voor de coördinatie en de tussentijdse evaluaties.
Je werkt nauw samen met de toezichters en collega-projectingenieurs. Je vormt de link tussen verschillende betrokken partijen, zowel intern als extern, en overlegt regelmatig met de projectpartners.  Je onderhoudt goede contacten zowel met lokale besturen als met verenigingen. De combinatie van  projectvoorbereiding en de opvolging in uitvoering staat garant voor een afwisselend en boeiend werk, maar vereist ook een zekere flexibiliteit. Je wordt ingezet voor projecten in de kustregio in een functie die  zowel buiten als binnen wordt uitgeoefend.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘download documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure. 

Wie zoeken we?

Deze functie wordt opengesteld als een knelpuntfunctie. Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Je hebt een masterdiploma die toegang geeft tot de titel burgerlijk bouwkundig ingenieur, industrieel ingenieur bouwkunde of burgerlijk ingenieur-architect.

  Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en voor september 2021 het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.
 • Ervaring in (water)bouwkundige infrastructuurwerken is een pluspunt, maar geen vereiste om deel te nemen.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Sidji Serryn, sidji.serryn@vlaanderen.be en 0491 92 86 06).  

  

Wat bieden we?

 • Je wordt aangeworven in statutair dienstverband in de graad van ingenieur met bijhorende salarisschaal A121.

 • Het Agentschap Maritieme Dienstverlening hecht belang aan de work-life balans en zet standaard in op telewerken. Verplaatsingen kunnen op deze manier beperkt worden.

 • Je werkt volgens geleide werkuren (geen stamtijden).

 • Je krijgt een dienstwagen ter beschikking die je naast je werkverplaatsingen ook voor privédoeleinden kan gebruiken.

 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques.Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.

 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruik maken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Sidji Serryn

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: