Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectingenieur

Projectingenieur (2 vacatures)

Diplomaniveau
Master diploma
Organisatie
Vlaamse Milieumaatschappij
Contract
Vaste job

Voltijds

Solliciteer
Solliciteer Tot en met 16 augustus 2024

Je functie in het kort

Als Projectingenieur sta je in voor het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van de bouwprojecten zoals bijvoorbeeld pompstations, wachtbekkens, kademuren en dijken. Het betreft zowel bouwwerken gericht op de beveiliging tegen overstromingen als projecten die de landschappelijke of ecologische waarde van de waterlopen verbeteren. 
Jouw opdracht start bij de planning, probleemverkenning en het vooroverleg en gaat via de opmaak van voorstudies en voorontwerpen over op het definitief ontwerpen van de werken. Het inwinnen van offertes van gegadigde aannemers gebeurt via de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Ook het aanvragen van vergunningen waaronder de bouwvergunning en het aankopen van terreinen om de werken te kunnen op uitvoeren, behoren tot jouw takenpakket. 

Je neemt als Projectingenieur een inhoudelijke ontwerp- en visievormende functie op. Je vormt onder meer de inhoud van het verwachte project, op basis van eigen onderzoek en van gegevens aangereikt door bijvoorbeeld het eigen team. Je voert gesprekken op een hoger niveau, over opvatting en impact van het project, zoals de lokale besturen en de vergunning- en adviesverlenende overheden, maar ook met de aangelanden en buurtcomités om draagvlak te creëren.
Je bent verantwoordelijk voor het concept en de uitvoeringsmodaliteiten (bestek, plannen, raming...) die door jezelf, jouw team en/of externe dienstverleners werden opgemaakt en je rapporteert hierover aan het diensthoofd van de Dienst Investeringen en Renovaties. Bij het ontwerp en de uitvoering van de werken heb je een leidinggevende rol ten aanzien van studiebureaus, aannemers en werftoezichters van de dienst. Je geeft de aannemers finaal opdrachten en beslist hoe er gewerkt wordt, conform het bestek en de wetgeving overheidsopdrachten.

Je zal voornamelijk werken in de regio Antwerpen of Gent, maar ook opdrachten en projecten in naburige buitendiensten komen voor. Je organiseert jouw werk en reistijd zodat de voortgang en opvolging van de werven optimaal kunnen worden gevolgd. 

De functie draagt bij aan de missie van VMM om voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen: 

 • proper, aantrekkelijk en voldoende water te waarborgen,
 • gezonde lucht te bewerkstelligen, 
 • de klimaatadaptatie mee te sturen.

De functie onderschrijft de visie van VMM als een oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. Bovendien werk je binnen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aan oplossingen voor het stikstofprobleem (financiering via externe middelen in kader van PAS).

Lees meer over de job en het selectieproces in het selectiereglement als bijlage bij ‘meer informatie’. Download dit document en hou het bij.

Wie ben jij?

 1. Je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen of in de bio-ingenieurswetenschappen of een diploma van burgerlijk ingenieur; burgerlijk ingenieur-architect; landbouwkundig ingenieur; ingenieur in de scheikunde en de landbouwindustrieën; bio-ingenieur

  OF

  Je hebt een masterdiploma in de industriële wetenschappen of een diploma van industrieel ingenieur of een doctoraat in de (bio-)ingenieurswetenschappen én je hebt minimaal twee jaar functierelevante ervaring.
 2. Je hebt een geldig rijbewijs B (handgeschakeld)

Werk je al bij de Vlaamse overheid? 
Ontdek aan welke voorwaarden je als personeelslid van de Vlaamse overheid moet voldoen om te kunnen solliciteren via horizontale mobiliteit of bevordering in het selectiereglement onder de titel ‘deelnemingsvoorwaarden’.

Jouw voordelen

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van ingenieur.
 • Je krijgt een salaris op basis van de vastgelegde salarisschaal NA121 (financiering via externe middelen in kader van PAS). Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/wat-heeft-de-vlaamse-overheid-je-te-bieden/salaris(opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je ontvangt de volgende voordelen: maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer, een breed aanbod van leasefietsen, hospitalisatieverzekering, een financiële tussenkomst voor kinderopvang tijdens alle schoolvakanties, ...
 • Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar .
 • Je activiteit bepaalt je werkplek. Afhankelijk van je agenda en in overleg met je collega's werk je op kantoor, thuis of op een andere locatie.
 • Afhankelijk voor welke standplaats je solliciteert, is je standplaats het VAC Antwerpen (Lange Kievitstraat 111/64, 2018 Antwerpen 2018) of LAK Gent (Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen(opent in nieuw venster)

Werk je al bij de Vlaamse overheid?

Bekijk het selectiereglement om te weten welk contracttype en welke salarisschaal van toepassing zijn voor jou.

De werkplekken

Adres

Lange Kievitstraat 111/64, Antwerpen 2018 BEL

Routeplanneropent in nieuw venster

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Sigrid Van Mulders

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden, los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in de selectieprocedures. Via onze tool redelijke aanpassingen vind je alvast een informatief overzicht van een aantal aanpassingen die we kunnen voorzien per selectiestap.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: