Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Als projectingenieur elektrische weginstallaties leid je projecten in verband met elektrische weginstallaties. Enkele projecten zijn bv. vernieuwingen van verkeerslichten naar LED, slimmere verkeerslichten, vernieuwing van voedingscabines, …
Ook het implementeren van nieuwe technieken in verband met elektrische weginstallaties behoort tot je takenpakket.
Tot slot is het team elektrische weginstallaties ook verantwoordelijk voor het onderhoud van bestaande installaties.

Je begeleidt de projecten van A tot Z: analyseren van problemen/behoeftes, opstellen van projectplan, opvolgen en eventueel mee uitvoeren van het project, leiden van werfcontroleurs, rapporteren, … Je waakt erover dat de nodige budgetten aanwezig zijn en volgt deze nauwgezet op.
Je bent de link tussen verschillende teams en partners, zowel intern als extern, en overlegt regelmatig met de projectpartners.

Je werkt hiervoor samen met je collega-projectingenieur en coacht en begeleidt een aantal werfcontroleurs die de werken opvolgen. 

Wie zoeken we?

Op uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

Statutaire deelnemingsvoorwaarden via horizontale mobiliteit

Je bent (statutair) ambtenaar in rang A1 (adjunct van de directeur) of een hogere rang binnen het Agentschap Wegen en Verkeer.
Of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van rang A1 (adjunct van de directeur) en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen het Agentschap Wegen en Verkeer én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
Of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Agentschap Wegen en Verkeer en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van deze vacature (VPS art. III 22).

Je beschikt over een masterdiploma Verkeerskunde.

Je hebt minstens 6 jaar relevante ervaring met elektrische weginstallaties.

Je hebt een rijbewijs B.

Je technische competenties

  • Je hebt aantoonbare kennis van elektrische weginstallaties, de methodologie voor het uitvoeren van studies en de wet en regelgeving die betrekking heeft op de functie (overheidsopdrachten, vergunningen, ...).
  • Je bent bovendien in het bezit van een BA5-attest.

Bijkomende verwachtingen

  • Je bent bereid om ingezet te worden in een permanentiewachtdienst (24 op 24 uur) met het oog op dringende interventies (overuren, nacht- en weekendwerk in een beurtrol waarvoor compensatie voorzien is).

Wat bieden we?

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. • Je wordt overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111. Je aanvangssalaris bedraagt minimaal € 3.538,15. • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing. • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft onder meer door ons digitaal leerplatform. Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met individueel opleidingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.

De werkplek

Adres

Lange Kievitstraat 111-113, Antwerpen 2018 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Yasmine Bauters

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: