Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Ben je gedreven door een projectmatige aanpak? Bied je graag medewerking aan diverse teams? Ben je kritisch ingesteld en denk je graag mee na over verbeterpunten? Dan is deze job zeker iets voor jou.

Als projectmedewerker zorg je voor het opzetten en optimaliseren van de PDCA (planning, opvolging rapportering) cyclus. Je beheert de ondersteunende plannings, opvolgings- en rapporteringssystemen zoals projectopvolgingstool Natuurbouwer en Power BI rapporten. Je werkt mee aan het proces van budgetplan opmaak en budgetopvolging. En je werkt mee aan de organisatie ontwikkeling van de entiteit zoals opvolging en uitbouw van sharepointsites en andere infokanalen (vb teamsites)
Je biedt algemene ondersteuning aan de gebiedsteams en werkt concreet mee aan projecten. Dit kan door onder andere het aanleveren van basisgegevens, het uitwerken van onderdelen, het verzorgen van interne en externe communciatie, intekenen in GIS of opmaak kaartmateriaal, financiële opvolging, …
Daarnaast werk je mee aan de soortenwerking algemeen (organiseren intern en extern overleg,rapportering, …) of bied je ondersteuning aan het soortspecifiek (wolf, hamster, …) aanspreekpunt.

Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen het agentschap Natuur en Bos in de graad van medewerker of technicus ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen binnen het agentschap Natuur en Bos én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking[1] en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van medewerker of technicus.

Je beschikt op de uiterste sollicitatiedatum over 6 jaar relevante beroepservaring met het meewerken aan en ondersteunen van natuurprojecten.

Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.


Wat bieden we?

• Je wordt bevorderd in de graad van hoofdmedewerker (rang C2) met de bijbehorende salarisschaal C211. Je behoudt reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
• Je eerste 9 maanden vormen een proeftijd. Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art.VI 36).
• De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste drie maanden na de datum van de selectiebeslissing.

De werkplek

Adres

Koningin Astridlaan 50, VAC Hasselt, Hasselt 3500 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Inge Peeters

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: