De functie in het kort

Heb je interesse in alles wat met de EU te maken heeft en in het bijzonder met de Brexit? Ben je iemand die op een secure en correcte manier te werk gaat bij coördinerende, projectmatige, administratieve en financiële taken met verschillende partners? Dan is deze vacature zeker iets voor jou!

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) is een Europees financieringsmechanisme dat dient om de negatieve impact van de Brexit op te vangen. Het beheer van het BAR-fonds is in handen van VLAIO, het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Ook de bredere culturele sector kan intekenen op deze BAR-middelen. Om Vlaamse culturele organisaties hierbij te ondersteunen zoeken we een projectmedewerker. Je ondersteunt samen met verschillende partners de Vlaamse culturele organisaties met maatregelen om de gevolgen van Brexit op de culturele sector te verzachten.

Als projectmedewerker ben je verantwoordelijk voor het coördineren, opzetten en opvolgen van activiteiten in het kader van de BAR. Je werkt mee aan de implementatie van de BAR-maatregelen van de Vlaamse Regering en de Europese Unie en bent het eerste aanspreekpunt voor VLAIO, waar je nauw mee zal samenwerken.  Daarnaast neem je een aantal taken en opdrachten op ter ondersteuning van het team Transversaal en Internationaal.

Een greep uit je takenpakket: 
-  Je zorgt voor de coördinatie en samenwerking met VLAIO, de BAR Beheersautoriteit.
-  In nauwe samenwerking met Cultuurloket, Faro, Vi.be, Circuscentrum en Kunstenpunt, sta je in voor de begeleiding van culturele organisaties die in het kader van de algemene oproep BAR een aanvraag willen indienen bij VLAIO.
-  Je zorgt voor een analyse van de projectaanvragen van culturele organisaties.
-  Je beoordeelt samen met VLAIO BAR- subsidieaanvragen van culturele organisaties.
-  Je zorgt voor en monitort de communicatie in de culturele sector, bij de steunpunten en Cultuurloket.
-  Je monitort de dienstverlening die door de steunpunten geboden wordt over de Brexit.
-  Je behandelt vragen van de steunpunten en van Vlaamse culturele organisaties over Brexit gerelateerde thema’s zoals douaneregelingen, standaardisering en vrij verkeer van werknemers en diensten of zorgt voor een correcte doorverwijzing.
-  Je werkt mee aan de redactie van rapporten over de adviesverlening van VLAIO met betrekking tot de Brexit.
-  Je denkt mee na over de toekomstige culturele relaties tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk.

Wie zoeken we?

Je kan enkel deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum over een masterdiploma beschikt. 

Voor meer informatie over de deelnemingsvoorwaarden en de gevraagde competenties, raadpleeg het selectiereglement onderaan.

Wat bieden we?

• Je krijgt een contract van bepaalde duur tot en met 31 december 2023.
• Je krijgt ruime mogelijkheden voor vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar we proberen om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar (bij een tewerkstellingspercentage aan 100%), je hebt ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
• Je kan bij de meeste functies 1 of meer dagen telewerken.
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
• Je kunt gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die de werkgever voorziet. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
• Je krijgt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
• Je loon valt in de salarisschaal van de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). De lijnmanager kan op basis van de functievereisten relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige erkennen. Je aanvangssalaris is minimaal 3.538,15 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index, bij een tewerkstellingspercentage van 100%), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Als je slaagt, kun je later meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via horizontale mobiliteit.

De werkplek

Adres

Arenbergstraat 9, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Lore Dewit

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: