De functie in het kort

Organiseer jij graag activiteiten tot in de details en werk je graag projectmatig en met andere mensen? Liggen thema’s als gelijke kansen en diversiteit jou nauw aan het hart? Dan is deze functie iets voor jou! Als projectmedewerker ondersteun jij de teamleden van de dienst Diversiteitsbeleid bij de organisatie van diversiteitsopleidingen, activiteiten en bijeenkomsten van de verschillende personeelsnetwerken van de dienst. 

Het Agentschap Overheidspersoneel legt een werfreserve aan voor de functie van projectmedewerker diversiteit, waaruit zowel voor statutaire als contractuele vacatures geput kan worden. Het Agentschap Overheidspersoneel zal op korte termijn uit deze werfreserve putten voor een vacature in een deeltijds werkregime van 50%. 

Deze vacature wil kansen geven aan werkzoekenden die het omwille van hun handicap of ziekte moelijker hebben op de arbeidsmarkt. 

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘download documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

1.     Je hebt een bijstandsveld W2 of W3, toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; 

 

Of je hebt voor onbepaalde duur recht op Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen (BTOM) na een beslissing van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;  

 

Of je hebt voor een periode van vijf jaar recht op collectief maatwerk of een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) na een beslissing van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. 

 

2.     Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 ((opent in nieuw venster)). 

 

Je kunt ook deelnemen aan de selectie indien je binnenkort afstudeert en binnen de 2 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.   

 

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/ ((opent in nieuw venster))  

 

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald,  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 

 

Kandidaten die kunnen deelnemen via interne of externe mobiliteit hoeven niet te voldoen aan deze diplomavoorwaarde. 

 

3.  Je hebt een eerste functierelevante ervaring in projectwerking (verworven in een eerdere job, via een stage, vrijwilligerswerk, …). 

Wat bieden we?

  • Je wordt opgenomen in een werfreserve voor de functie van projectmedewerker diversiteit bij Het Agentschap Overheidspersoneel.
  • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal B111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Tiffani Jeurissen

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: