De functie in het kort

Sommige vormen van jeugdhulp zijn heel ingrijpend en gespecialiseerd, bv. een begeleidingstehuis, een pleeggezin of een internaat voor kinderen met een handicap. Het aantal plaatsen in deze vormen van jeugdhulp is beperkt. Om de toegang tot deze niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp samen te brengen, werd in elke provincie een intersectorale toegangspoort (ITP) opgericht. De afdeling Continuïteit is op zoek naar psychologen en pedagogen om het team te versterken.

Beschik je over een eerste ervaring inzake jeugdhulp en ben je gepassioneerd in het zoeken naar gepaste hulp voor jongeren in noodsituaties? Ken je daarnaast ook de sociale kaart als je broekzak?  Een goede kennis en inzicht in de werking van Integrale Jeugdhulp is in deze functies cruciaal. Last but not least beschik je ook over de nodige expertise inzake handelingsgerichte diagnostiek. Zo heb je kennis van verschillende ziektebeelden en stoornissen bij kinderen en jongeren, van diverse diagnostische instrumenten, indicatiestelling, etc. Check, check, check? Dan is onderstaande vacature misschien wel iets voor jou!

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1) Je hebt een masterdiploma in het studiegebied psychologische en pedagogische wetenschappen.

2) Je hebt minimaal 1 jaar beroepservaring inzake hulpverlening aan jongeren en/of hun gezinnen binnen de sector integrale jeugdhulp (agentschap Jongerenwelzijn/Opgroeien, erkende voorzieningen, VAPH, CLB, Kind & Gezin, geestelijke Gezondheidszorg, CAW), de kinder– en jeugdpsychiatrie of in een diagnostische setting gericht op kinderen en jongeren.

Wat bieden we?

• je wordt aangeworven in statutair dienstverband in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar
• Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Eva De Troyer

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Volg werken voor Vlaanderen op: