De functie in het kort

Context

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, kortweg VDAB, is eenVlaamse overheidsdienst ((opent in nieuw venster))die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt en vooral als taak heeft werkzoekenden te bemiddelen en te begeleiden naarwerk. Zo nodig worden de competenties van de werkzoekenden verhoogd in de competentiecentra van de VDAB.

De VDAB is een data gedreven organisatie en moet in 2020 op de kaart staan als de innovatieve netwerkregisseur van de arbeidsmarkt in Vlaanderen!

De I&T afdeling van VDAB is op zoek naar een Software Tester !

De ICT infrastructuur en de ICT toepassingen dienen de VDAB dienstverlening maximaal te ondersteunen. Zowel de infrastructuur als de toepassingen evolueren permanent. Het is een uitdaging om samen met de business de nieuwe aankomende softwareprojecten uit te werken.

De I&T afdeling is een dynamisch team (> 400 medewerkers) dat werkt in een vooruitstrevende technologische omgeving. Tevens is er ruimte voor opleiding om de technologische evolutie te volgen.

Doel

VDAB zet volop in op digital first! De nieuwe contactstrategie vertrekt van onze keuze voor een ‘digital first’ benadering.De klanten maken hierbij maximaal gebruik van online tools die door de I&T afdeling zullen ontwikkeld worden. Tevens zullen bestaande applicaties grondig gerenoveerd moeten worden.

Wij zoeken een Software tester voor onze dienst Software-ontwikkeling om dit mee te helpen realiseren.

Heb je zelf een hekel aan slecht werkende applicaties en wil je ons helpen om de gebruikerservaring van onze applicaties te optimilaliseren? Dan ben jij de de Software tester die we zoeken!

Als Software tester ben je verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van testen, met als doel kwalitatieve software af te leveren. Je werkt in een scrumteam met ontwikkelaars, architecten en functionele analisten.

Je ontwikkelt een goed inzicht in de technische omgeving en functionele vereisten. Op basis van deze behoefteanalyse stel je de teststrategie en een globaal testplan op voor de verschillende ontwikkelde toepassingen. Je bepaalt eveneens de testscenario's en definieert de minimale testvereisten (testcases) voor de ICT-testen.

Je bereidt de data voor en voert de functionele testen uit. Je ondersteunt ook de acceptatietesten en je begeleidt hierbij de business testers.

Je bouwt een regressie test set op om zo softwareproblemen efficiënt en snel te kunnen opsporen.

Je analyseert, documenteert en rapporteert op efficiënte wijze de testresultaten aan het teamlead, de functioneel analisten en ontwikkelaars. Tot slot registreer je de incidenten in de

"incident tracking"-tool en sta je in voor de opvolging.

Wie zoeken we?

● In samenwerking met het agile team kan je de testbaarheid van een uitgeschreven story inschatten. Hierbij kan je de problemen, risico's en tijd inschatten. Dit laat je ook toe om op voorhand te definiëren welke voorzieningen/aanpassingen (bv. data, tooltjes, aanpassingen in de implementatie, ...) je nodig hebt om je testen te kunnen uitvoeren.

● Je detecteert, meldt en volgt problemen of gebreken in de normen en richtlijnen betreffende kwaliteit op.

● Je definitieert en beheert de testspecificaties voor nieuw te ontwikkelen en te herwerken applicaties op basis van de beschreven functionele en niet-functionele requirements.

● Je voert testen volgens de specificaties uit en documenteert de testresultaten in het testbeheersysteem.

● Je introduceert geïdentificeerde defecten in het Defect Management Proces.

● Je staat in voor de definitie, uitvoering en het onderhoud van regressie scenario's voor manuele uitvoer en/of als input voor geautomatiseerde testen.

● Je staat in in voor de definitie, uitvoering en het onderhoud van E2E-testen.

● Je kan de rol van QA coach binnen een agile team opnemen. Hierbij begeleid je andere teamleden (ontwikkelaars, analisten, ...) op functioneel vlak om testen te kunnen uitvoeren en ontwikkelen.

● Je kan testplannen opstellen. Hierbij verdeel je het systeem naar te testen onderdelen en bepaal je de te hanteren testtechnieken.

● Je rapporteert over de kwaliteit van de software aan de verschillende stakeholders (ontwikkelaars, analisten, teamleiders, QA management, …)

Belangrijke Competenties:

● Je hebt begrip van de basisconcepten van Agile (E2E Agiliteit; Mindset; Business Value; Openheid voor change,….).

● Je hebt de nodige praktische (hands-on) ervaring om deze basisisconcepten van Agile toe te passen.

● Je hebt een goede kennis van de processen van je werkgeven binnen het domein waarin je actief bent.

● Je weet wat 'shift left' inhoudt en kan deze kennis in de praktijk toepassen in een agile team.

● Je hebt kennis van peer-2-peer reviews voor story en designs en kan deze kennis in de praktijk toepassen binnen een agile team.

● Je hebt ervaring met het helder krijgen van non functional requirements.

● Je begeleidt en coördineert de business acceptatietesten. Hierbij neem je een proactieve en klantvriendelijke houding aan.

● Je assisteert bij het defect management door het uitvoeren van Root Cause Analyses (dmv analyse van log bestanden en andere beschikbare bronnen).

● Je kent de gangbare en bij jouw werkgever toegepaste test strategie.

● Je kan een adviserende rol opnemen met betrekking tot de teststrategie, testtechnieken en testomgevingen.

● Je hebt een degelijke conceptuele kennis van de testingpiramide. Je kan de functionele onderdelen hiervan toepassen.

● Je kan werken met het test management systeem (bv. Testrail).

● Je hebt een basiskennis van applicatiearchitectuur in zijn algemeenheid.

● Je hebt kennis van tools (bv. Postman) die gebruikt kunnen worden voor het uitvoeren van API-testen.

● Je bent in staat om zelfstandig simpele queries te schrijven om testdata te selecteren, controles uit te voeren of data te manipuleren.

● Je hebt een basiskennis XML, XSD, Json. Je kan deze lezen, interpreteren en eenvoudige aanpassingen maken.

● Je hebt kennis van BDD en tools die hiervoor gebruikt kunnen worden (bv. Cucumber).

Gevraagde opleiding

Bachelor diploma of evenwaardig niveau op basis van verworven ervaring en competenties.

Wat bieden we?

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

een mobiliteitsbudget

maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)

een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)

een groepsverzekering

mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte geniet je bij Vlaanderen connect nog van verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

De werkplek

Adres

Havenlaan 88/60, BRUSSEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vlaanderen connect. werkt met eigen loonbarema's. De salarissimulator op werkenvoorvlaanderen.be is dus niet van toepassing op deze functie

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Janice Verdegem

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: