Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

 • Je fungeert als expert en aanspreekpunt inzake prijstechniek en voorziet interne klanten van advies en ondersteuning, zodat zij de (prijs)technische aspecten van hun infrastructuurprojecten goed kunnen interpreteren. Hierbij schat je o.a. in of de vooropgestelde prijzen realistisch zijn en controleer je prijsverantwoordingen.
 • Je rapporteert schriftelijk naar de klant over jouw bevindingen en staat hen bij met jouw expertise.
 • Je bereidt de studie, het technisch advies of de opdracht voor, met als doel de werkmethode en de benodigde informatie en referentiemateriaal te bepalen.
 • Je maakt studies, adviezen en instrumenten op zodat een kwaliteitsvolle, (prijs)technische bijdrage te geleverd kan worden aan een project of opdracht.
 • Je evalueert de verrichte werkzaamheden om in de toekomst te kunnen inspelen op verbeteringsmogelijkheden.
 • Je doet marktonderzoek, houdt je kennis actief bij en wisselt ervaringen uit m.b.t. het vakgebied om de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau te optimaliseren.

Wens je meer info over de afdeling, het takenpakket en/of de selectieprocedure? Download het selectiereglement en bewaar het doorheen de procedure.

Wie zoeken we?

Op uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • Je bent (statutair) ambtenaar in rang A1 of een hogere rang binnen het Departement MOW.
  of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van rang A1 en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen het Departement MOW én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
  of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Departement MOW en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van deze vacature (VPS art. III 22).
 • Je hebt een diploma van licentiaat of master in een economische richting bijvoorbeeld handelsingenieur.
 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring inzake prijstechniek.  
 • Je bent wiskundig onderlegd en hebt een passie voor cijfers en berekeningen.
 • Je hebt affiniteit met techniek, bij voorkeur voor bouwkunde en/of elektromechanische, elektrische en/of hydraulische installaties.
 • Je hebt kennis van de regelgeving over overheidsopdrachten of je bent bereid je hierin in te werken.
 • Je kunt efficiënt werken met ICT: MS Office, gebruik van databanken, gebruik van rapporteringstools.

Wat bieden we?

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

Je wordt overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111. Je aanvangssalaris is minimaal 3538,15 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met individueel opleidingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.

De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

De werkplek

Adres

Koning Albert II-laan 20, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Yasmine Bauters

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: