De functie in het kort

Je komt terecht in het team EU & Internationaal. Dit team is binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken de coördinator voor Europese en internationale zaken en is in deze thema’s het unieke aanspreekpunt voor de buitenwereld (EU, andere beleidsdomeinen, federale overheid, ...). Het team EU & Internationaal heeft een totaaloverzicht en volgt verscheidene dossiers van nabij op.

Concreet zal je ervaring kunnen opdoen op het Europese niveau, onder meer in een diplomatieke context:

 • Bijstaan van de Vlaamse attaché in de opvolging van raadswerkgroepen en andere Europese vergaderingen (opvolgen van en rapporteren over de besprekingen).
 • Ondersteuning bij de (coördinatie van) EU beleidsdossiers in de backoffice.
 • Ondersteuning bij EU-regelgevingsdossiers en de verdere uitrol van de SharePoint-omgeving voor EU-regelgeving
 • Het bijwonen en organiseren van evenementen en seminaries.
 • Algemene opvolging van de voor het beleidsdomein relevante dossiers in het Europees Parlement.
 • Snel en duidelijk rapporteren aan de betrokken experten.

Je zal bovendien ook inzicht krijgen in de intra-Belgische en -Vlaamse processen rond de EU werking via:

 • Opvolging en verslagneming van het wekelijkse teamoverleg binnen de Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU en thematische projectgroepen binnen de Vlaamse overheid.
 • Opvolging van relevante intra-Vlaamse coördinatievergaderingen.
 • Opvolging van relevante intra-Belgische coördinatievergaderingen op de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU, bij de FOD Buitenlandse Zaken (DGE) of tussen de verschillende Belgische transportadministraties (FOD Mobiliteit en Vervoer en de Gewestelijke transportoverheden).
 • Deelname aan relevante overlegfora binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het beleidsdomein (teamoverleg, EU Forum, etc.)
 • Ondersteuning bij de uitbouw van de strategische toekomstverkenning rond transportbeleid in een internationale context
 • Ondersteuning bij de voorbereidingen van het Belgisch voorzitterschap in 2024

Daarnaast behoren ook andere ad-hoc taken ter ondersteuning van het internationale luik van het team EU en Internationaal tot het takenpakket:

- Website actualiseren

- Afhankelijk van de evolutie van de COVID-pandemie:

 • de voorbereiding van de ontvangst van buitenlandse delegaties voor een werkbezoek. De stagiair(e) kan assisteren bij het uitwerken van het dagprogramma en de begeleiding van de delegatie tijdens hun bezoek aan Vlaanderen.
 • Assisteren bij buitenlandse zendingen van de minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, de secretaris-generaal of de leden van het team EU en internationaal.

Wie zoeken we?

Je bezit een masterdiploma in een afstudeerrichting met betrekking tot Europese politiek of EU recht, of je bent laatstejaarsstudent in deze afstudeerrichting en dient enkel nog je thesis of masterproef af te werken.

Daarnaast beschik je over:

- Aantoonbare basiskennis van de werking van de Europese instellingen is een noodzakelijke voorwaarde.

- Je beschikt over verbale en non-verbale diplomatieke vaardigheden die jou in staat stellen om op te kunnen gaan in de Europese en internationale context.

- Zeer goede kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels.

Wat bieden we?

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken wil houders van een relevant masterdiploma of laatstejaarsstudenten in hun thesisjaar een eerste werkervaring aanbieden in de vorm van:

• een voltijdse stage voor de periode tussen 30 augustus 2021– 17 december 2021;

• een voltijdse stage voor de periode tussen 10 januari 2022 – 8 juli 2022.

De stage is bezoldigd, je ontvangt een vergoeding van 812,86 euro per maand. Het traject woon-werkverkeer binnen België met het openbaar vervoer wordt terugbetaald.

Bij de aanvang van de stage ondertekent u een gedragscode voor de omgang met vertrouwelijke informatie.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Interesse? Verstuur je motivatiebrief en CV tegen 4 juli 2020 via e-mail naar dmow_personeel_hr@mow.vlaanderen.be. Gelieve in je motivatiebrief duidelijk aan te geven voor welke periode je beschikbaar bent.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Michiel Smekens

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: