De functie in het kort

Binnen deze functie zijn we op zoek naar iemand die de theoretische/wiskundige fundamenten van (gevorderde) statistiek vlot beheerst. Als statisticus ligt je focus vooral op het begrijpen en reduceren van onzekerheid in alle fasen van het onderzoek aan het INBO (van ontwerp & opzet tot communicatie over de interpretatie van statistische modelleringen). Binnen dit onderzoeksgebied sta je verder ook in voor kennisoverdracht binnen het eigen team en binnen de organisatie en de ondersteuning van open en reproduceerbaar onderzoek.

Wie zoeken we?

Je hebt een masterdiploma: Master of Science in de statistiek en/of wiskunde of gelijkwaardig door ervaring.

Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt na een positieve EVC-beoordeling (EVC = erkennen van verworven competenties) door VDAB voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Wat bieden we?

Je krijgt een contract van onbepaalde duur.

Een boeiende en uitdagende functie..

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.

Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering (opent in nieuw venster) die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Wetenschappelijk attaché (rang A1, salarisschaal A165/166 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator (opent in nieuw venster) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Je eerste zes maanden vormen een inwerkperiode.

Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 30 oktober 2020.

 

Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier samen met een kopie vande documenten die aantonen dat je aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet

        Bij voorkeur via mail naar rekrutering@Iinbo.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel.

        Of per post naar:HR - INBO,Havenlaan 88 bus 73, 1000 Brussel

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Mevr. Irina De Landtsheer

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Volg werken voor Vlaanderen op: