De functie in het kort

Maak je graag werk van heldere communicatie en doe je dat het liefst in een correcte taal? Beheers je het Nederlands perfect en wil je anderen graag helpen als het om taal gaat? Ben je sterk klantgericht en wil je aan een uitdagend project werken, dan ben jij de collega die wij zoeken! 

Als taaladviseur geef je, samen met de collega’s van het team, advies aan interne en externe klanten. Daarnaast werk je als projectmedewerker mee aan een groter project over klare taal en begrijpelijke communicatie. 

Deze vacature staat alleen open voor wie al in het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken werkt. 

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

  • Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken; Of Je bent contractueel tewerkgesteld binnen het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking . Of Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature.
  • Je hebt een masterdiploma in een taalkundige of communicatieve richting (bijvoorbeeld taal- en letterkunde, meertalige communicatie, vertalen, tolken, bedrijfscommunicatie) dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.
  • Je hebt minimaal drie jaar relevante beroepservaring met de redactie en taalkundige revisie van teksten.

Wat bieden we?

  • Je wordt overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
  • Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
  • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Heidi Verkeyn

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: