Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

Je functie in het kort

Ga jij voor de beste aankoop? Begrijp jij de noden van de klant? Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en bent gericht op samenwerking. Je kan vraag en aanbod bij elkaar kan brengen en vertalen in een sterk contract. Dan ben jij de aankoper die wij zoeken!
 
Als tactisch aankoper zorg je ervoor dat aankoopprojecten rond facilitaire dienstverlening (catering, schoonmaak, kantoormateriaal, kledij,…) tot een goed einde worden gebracht volgens de wetgeving overheidsopdrachten. Je kan op termijn zelfstandig en gelijktijdig aankoopdossiers opnemen en afhandelen.
 • Je coördineert jouw aankoopdossiers van specificeren tot contracteren en opvolging:
 • Je inventariseert de noden van de klant;
 • Je werkt samen en stemt af met een productmanager en een jurist; 
 • Je maakt een realistische planning op;
 • Je verkent de markt met het oog op het opstellen van de specificaties;
 • Je maakt de opdrachtdocumenten op basis van de input van de betrokken partijen;
 • Je evalueert offertes en onderhandelt met leveranciers;
 • Je sluit contracten;
 • Je evalueert leveranciers en voert een actief contract- en leveranciersmanagement. 
Lees meer over de job en het selectieproces in het selectiereglement als bijlage bij ‘Meer informatie’. Download dit document en hou het bij.

Wie ben jij?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:
 1. Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen Het Facilitair Bedrijf.
  Of
  Je bent contractueel tewerkgesteld binnen Het Facilitair Bedrijf in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
  Of
  Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen Het Facilitair Bedrijf en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22). 
 2. Je hebt minimaal 1 jaar beroepservaring als aankoper in het kader van overheidsopdrachten.

Jouw voordelen

 • Je wordt aangeworven in statutair dienstverband in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator(opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be(opent in nieuw venster)

Je werkplek

Adres

Havenlaan 88, VAC Brussel - Herman Teirlinck gebouw, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Nele Jackers

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: