De functie in het kort

Hou je er van om mensen te motiveren en ondersteunen bij de uitvoering van hun werk? Heb je affiniteit met subsidies of bouwprojecten en schrikt cijferwerk je niet af? Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Wie zijn wij?

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, staat in voor het realiseren en ontwikkelen van functionele, kwaliteitsvolle, betaalbare en duurzame schoolgebouwen in Vlaanderen. Dit wordt in eerste instantie verwezenlijkt door het subsidiëren van bouwprojecten. Daarnaast speelt het agentschap een coördinerende rol in de financiering van bouwprojecten door middel van publiek-private samenwerking.

Investeren in schoolgebouwen is meer dan investeren in stenen. Schoolgebouwen worden verondersteld het pedagogisch project van een school ruimtelijk te omkaderen en te ondersteunen. Ze spelen doorheen hun ontwerp en organisatie even goed in op de trends en evoluties die zich binnen het onderwijs en de samenleving voordoen.

Om dit engagement te kunnen waarmaken worden een aantal langetermijnprojecten ontwikkeld, en dit overeenkomstig de strategische en operationele doelstellingen van het agentschap.

Binnen dit specifieke beleidsterrein wenst het agentschap verder te bouwen aan het analyseren, het kennis verwerven, en het adviseren van de ontwikkelingen rond scholenbouw.

De functie van teamcoach is ondergebracht in de afdeling Reguliere Financiering. De afdeling Reguliere Financiering bestaat uit 26 dossierbehandelaars verdeeld in 2 teams. Onder leiding van het afdelingshoofd coördineer je samen met je collega-teamcoaches de dagelijkse werkzaamheden.

Meer informatie kan je terugvinden op www.agion.be ((opent in nieuw venster))

Wie zoeken we?

- Je hebt een masterdiploma (of een getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 ((opent in nieuw venster)). ).

EN

-Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het aansturen van een team of het coördineren van meerdere projecten.

Technische competenties

-Je hebt kennis en/of ervaring met bouwdossiers, en kan aan de hand van bouwkundige plannen, meetstaten en technische beschrijvingen bouwprojecten doorgronden

Wat bieden we?

- Je krijgt een contract van onbepaalde duur

-Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang

-Je krijgt ruime opleiding- en ontplooiingskansen.

-Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.

-Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

-Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook gezinsleden kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

-Ons kantoor is gelegen nabij het station Brussel-Noord (Consciencegebouw). Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.

-Er is mogelijkheid om meerdere dagen per week van thuis uit te werken.

-Voordelen en interessante aanbiedingen via de PlusPas.

-Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, een systeem van glijdende werktijden en de mogelijkheid om te telewerken. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

-Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur rang A1, salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3.268,73 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

-Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode

-Als je solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteit. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.

-Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/werken-voor-vlaanderen ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

 Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 15 augustus2021.  

Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma:    

 • bij voorkeur via mail naar laure.stroo@agion.be Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.  
 • of per post naar: AGION – t.a.v. Laure Stroo – Koning Abert II-laan 15, 1210 Brussel

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:   

 • je het sollicitatieformulier gebruikt 
 • je een kopie van de documenten bezorgt die aantonen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden   
 • je je kandidatuur uiterlijk op 15 augustus 2021 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).   

Sollicitatieformulieren moeten in het Nederlands ingevuld worden. Sollicitatieformulieren die niet in het Nederlands worden ingediend, zijn ongeldig en worden niet beoordeeld.  

Je vindt het sollicitatieformulier bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be  

 

Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Laure Stroo, tel. 02/221.05.59   

 

 

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Laure Stroo

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

  Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

  Volg werken voor Vlaanderen op: