De functie in het kort

Heb jij zin in een nieuwe uitdaging binnen het Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken? Hou je ervan om aan de slag te gaan met een gemotiveerd team en samen te werken aan een kwaliteitsvol beleid? Wil je meewerken aan een veiligere wereld via de controle op de handel in strategische goederen? Heb je een specifieke interesse in de Vlaamse economische belangen? Dan is deze vacature misschien iets voor jou!

Als Teamverantwoordelijke Controle Strategische Goederen coördineer, begeleid en ondersteun je een team van 14 collega’s. Samen ga je de uitdaging aan om de controle op strategische goederen met al haar facetten in goede banen te leiden. Je fungeert als aanspreekpunt van en voor het team, je kijkt wat de prioriteiten zijn en bewaakt het evenwicht in taaklast binnen het team. Je houdt een helikopterzicht en kijkt waar het team zich kan verbeteren. Daarnaast zorg je voor kwaliteitsvolle adviezen inzake vergunningverlening en fungeer je als inhoudelijk klankbord.

We zoeken iemand die zin heeft om de leiding te nemen en die zelf de nodige inhoudelijke kennis van deze materie heeft of deze op korte tijd wil verwerven.

Klinkt dit als de geknipte job voor jou? Aarzel dan niet en lees meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure in het uitgebreide selectiereglement.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan ofwel de voorwaarden voor bevordering ofwel de voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

Voorwaarden voor bevordering binnen niveau:

 1.  Je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid in alle graden van de rang A1 of je bent een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking en je wordt betaald in een salarisschaal in alle graden van de rang A1.
 2. Je beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum over minstens 6 jaar relevante beroepservaring. Om relevant te zijn als beroepservaring toon je aan op welke manier de kennis, vaardigheden en competenties die je in voorgaande functies hebt verworven relevant zijn voor deze vacature door de link te leggen naar het takenpakket en de competenties uit de functiebeschrijving.
 3. Je beschikt over minimum 2 jaar leidinggevende ervaring (hiërarchisch en/of functioneel). Onder leidinggevende ervaring verstaan we leidinggevende ervaring in het aansturen van teams, opnemen van leiderschapsrollen of ervaring met projecten binnen een complexe omgeving of waarin je met veel verschillende belanghebbenden werkte en daarin coördinerend (sturend) optrad.
 4. Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

Voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

 1.  Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van de Vlaamse overheid.
  Of je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
  Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).
 2. Je beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum over minstens 6 jaar relevante beroepservaring.
  Om relevant te zijn als beroepservaring toon je aan op welke manier de kennis, vaardigheden en competenties die je in voorgaande functies hebt verworven relevant zijn voor deze vacature door de link te leggen naar het takenpakket en de competenties uit de functiebeschrijving.
 3. Je beschikt over minimum 2 jaar leidinggevende ervaring (hiërarchisch en/of functioneel). Onder leidinggevende ervaring verstaan we leidinggevende ervaring in het aansturen van teams, opnemen van leiderschapsrollen of ervaring met projecten binnen een complexe omgeving of waarin je met veel verschillende belanghebbenden werkte en daarin coördinerend (sturend) optrad.

Wat bieden we?

 • Je wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van directeur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211 (bij 0 jaar anciënniteit). Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten.

 • De functie of bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

 • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.

 • Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art. VI 36).

De werkplek

Adres

Havenlaan 88, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Louise Vandenberghe

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: