De functie in het kort

Wil jij meehelpen aan het verminderen van de geluidsoverlast? Wil jij mee aan de wieg staan van een volledig nieuw geluidmeetnet?

Je komt terecht in een afwisselende functie waarbij je de medeverantwoordelijkheid krijgt over het technische beheer van ons geluidmeetnet. Je maakt de nodige afspraken met o.a. de eigenaars van de gronden, externe leveranciers, … en zorgt ervoor dat alles technisch in orde is zodat de meetinstrumenten geïnstalleerd kunnen worden. Je bent zelf ook een handig iemand die de nodige zaken kan installeren en je schrikt niet terug van zwaar werk. Vervolgens ben je verantwoordelijk voor het vlotte verloop van de metingen en de kalibratie van de toestellen. Je gaat na of de gegevensverzameling correct en volledig is en je zorgt ervoor dat de meeteenheden technisch in orde blijven. Dit impliceert dat je ook op verplaatsing gaat voor het oplossen van eventuele storingen, het uitvoeren van preventief onderhoud en voor het uitvoeren van eventuele specifieke metingen met mobiele meetapparatuur. 

Zodra alle data verzameld is en je voldoende ingewerkt bent, word je ook verantwoordelijk voor de eerste data-analyse. Je verzorgt de gegevensverzameling en regelmatige rapportering van de meetresultaten, de correlatie met externe gegevens (bv. vluchtdata afkomstig van de luchthavens) en je geeft ondersteuning bij het opmaken van rapporten, statistieken en analyses. Daarnaast help je ook burgers verder die met vragen zitten rond geluidsoverlast op basis van de data die je verzameld hebt.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure. 

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1) Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Of

Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.

Of

Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

2) Je beschikt over een rijbewijs B.

3) Je hebt minimaal 2 jaar beroepservaring met het beheren en analyseren van data.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (jurgen.brems@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie),  0492 089 499).

Wat bieden we?

  • Je wordt overgeplaatst in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal B111 (bij 0 jaar anciënniteit).
  • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
  • Je eerste 9 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
  • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

De werkplek

Adres

Koning Albert II-Laan 20/8, Graaf De Ferraris, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Jurgen Brems

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: