De functie in het kort

Ben je geboeid door (sport)infrastructuur, meer bepaald door het faciliteren van de technische kant en
het onderhoud ervan? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou.

Je beheert en behandelt dossiers en gegevens van uitbestede werken voor onze Sport Vlaanderen centra
waardoor (interne) processen efficiënt, correct en klantvriendelijk verlopen en procedures, wet- en
regelgeving worden gerespecteerd.

Je zorgt voor ondersteuning voor het aanstellen van externe firma’s om kleine werken die we niet zelf kunnen uitvoeren, uit te voeren in de centra.
Je werkt hiervoor nauw samen met de verantwoordelijken van de mobiele ploegen, de
centrumverantwoordelijken en de aankoop- en facilitair verantwoordelijken van Sport Vlaanderen.

Wie zoeken we?

 1. Je hebt een diploma van (technisch) hoger secundair onderwijs of een ander diploma of
  getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind
  je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
 2. Je hebt minimaal 2 jaar functierelevante beroepservaring met betrekking tot de werking van
  technische installaties en het beheer van infrastructuur.
 3.  Je beschikt over een rijbewijs B.
 4. Je hebt inzicht in de wetgeving van overheidsopdrachten of bent bereid deze kennis te verwerven.

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon. Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van medewerker (rang C1, salarisschaal C111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2176,25 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

De werkplekken

Adres

Arenbergstraat 5, Arenbergstraat, 5, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)
Adres

Zandstraat 3, Bloso-centrum Hofstade, Zemst 1981 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)
Adres

Vorselaarsebaan 60, Vorselaarsebaan, 60, Herentals 2200 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)
Adres

Zuiderlaan 14, Zuiderlaan 14, Gent 9000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: