De functie in het kort

Technisch Onderzoeksmedewerker Lucht Ref. 20 24 ALHR CGS B

Als Technisch Onderzoeksmedewerker Lucht coördineer je en voer je de projectmatige taken op het meetnet uit: installatie van nieuwe (rand)apparatuur, het stopzetten van meetstations of het oprichten van bijkomende meetstations, het geven van ondersteuning bij meetcampagnes… Je plant deze taken zelfstandig, in overleg met de meetnetverantwoordelijke. Je geeft opleiding en ondersteuning aan medewerkers. Je volgt de werking en de verdere ontwikkeling van het dataverwerkingssysteem op.

Je geeft ondersteuning aan derden bij de installatie van apparatuur in het meetnet. Je zal, naargelang de noodwendigheden, ook meer routinewerkzaamheden uitvoeren binnen het meetnet en op de ijk- en testbank.

Het takenpakket bestaat o.a. uit :

  • het leveren van input bij de opmaak van aankoopdossiers meetapparatuur, randapparatuur en meetstations: definiëren van technische specificaties, evaluatie van offertes, ..;
  • het testen van nieuwe apparatuur op de ijk- en testbank;
  • het testen van nieuwe communicatieprotocollen;
  • de controle en kalibratie van meetapparatuur op de ijk- en testbank volgens de frequentie gedefinieerd in de kwaliteitsprocedures of na defect;
  • het opstellen en up to date houden van kwaliteitsprocedures;
  • het opleiden van medewerkers binnen het team inzake het gebruik en kalibratie van nieuwe apparatuur;
  • het maken van afspraken met de betrokkenen bij de oprichting van nieuwe meetstations, bij verbeteringswerken of bij afbraakwerken (opdrachtgever, eigenaars terrein, netbeheerders, aannemers en leveranciers …) en het opvolgen van de werkzaamheden;
  • ...

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Christina Matheeussen tel: 0474 16 04  20 of via e-mail c.matheeussen@vmm.be.

Lees zeker ook het selectiereglement waar de procedure, data en competenties zijn opgenomen.

Wie zoeken we?

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je bent in het bezit van een Bachelor diploma (bij voorkeur in een technische richting; bijvoorbeeld elektriciteit, elektromechanica of elektronica).

Competenties
Technische competenties
-Goede kennis over elektriciteit/elektromechanica/elektronica
-Goede kennis van datacommunicatie
-Goede kennis van standaardsoftware (bv. Excel, Word…)
-Goede kennis van meet- en analysetechnieken
-In het bezit zijn van rijbewijs B

Pluspunten
-Kennis van de werking en de gevaren van de gebruikte toxische producten en explosieve gassen
-Kennis van luchtanalysetechnieken
-Kennis van kwaliteitszorg
-Attest BA5 elektriciteit

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/nl

Als je het vereiste diploma in een ander taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be )  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kan je mailen naar vacatures@vmm.be.

Wat bieden we?

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd.

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Annelien Gyselinck

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: