De functie in het kort

De Examencommissie en de centra voor basiseducatie en volwassenonderwijs ontwikkelen samen een gestandaardiseerd toetskader voor cursisten die in het kader van een inburgeringstraject een cursus Nederlands (NT2) volgen. Het ontwikkelproject loopt over 2 jaar en moet leiden tot een duurzame samenwerking en een gemeenschappelijke toetsontwikkeling.

Een kernteam van vakexperten uit het volwassenenonderwijs en een inhoudelijk expert zullen samen het toetskader gefaseerd uitwerken en een vragendatabank ontwikkelen. Het project wordt geleid vanuit de Examencommissie secundair onderwijs en krijgt ook de nodige wetenschappelijke onderbouwing vanuit een gespecialiseerd centrum voor taalexpertise en psychometrie.
De Examencommissie zoekt toetsontwikkelaars NT2 (20%) die vanuit hun centrum 1 dag per week worden vrijgesteld om bij de Examencommissie te werken aan de gezamenlijke ontwikkeling van een gestandaardiseerd toetskader en gevalideerde vragendatabanken.

Solliciteer vandaag nog als jij de persoon bent die we zoeken. 

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure vind je terug in de functiebeschrijving en selectiereglement. 

 

Wie zoeken we?

JE PROFIEL

Je beschikt over vakkennis in NT2, bent vertrouwd met toetsontwikkeling en hebt affiniteit met het volwassenenonderwijs.
Je werkt inhoudelijk graag samen met een team van vakexperten.


DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Je bent vastbenoemd voor een deeltijdse of voltijdse opdracht in het onderwijs of je hebt een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD).
Je bent in het bezit van een masterdiploma Nederlands of gelijkwaardig door ervaring.

Wat bieden we?

  • Je wordt gedetacheerd voor een schooljaar met mogelijkheid tot verlenging. De detachering loopt van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023. Na een positieve evaluatie kan een detachering per schooljaar verlengd worden.
  • We bieden de mogelijkheden om je toetsdeskundigheid en vakinhoudelijke expertise verder te ontwikkelen.
  • Je krijgt een aanstelling onder het stelsel van verlof wegens opdracht ten behoeve van de Examencommissie met standplaats te Brussel. De betrokken inrichtende macht moet haar akkoord geven.
  • Naast het salaris dat je vanuit je huidige onderwijsopdracht geniet, ontvang je voor een voltijdse tewerkstelling een toelage die gelijk is aan 534,39 euro per maand (bruto, geïndexeerd) voor houders van minstens een master diploma, 374,07 euro per maand (bruto, geïndexeerd) voor houders van een bachelor diploma.
  • Je krijgt gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
  • Je hebt een aantrekkelijke vakantieregeling, pro rata van je aanstellingspercentage: 35 vakantiedagen + 5 dagen tijdens de kerstperiode bij een voltijdse tewerkstelling.
  • Je krijgt de mogelijkheid om van thuis uit te werken.

De werkplek

Adres

Koning Albert II-Laan 15, Hendrik Consciencegebouw, Sint-Joost-ten-Node 1210 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Nawfal Echchoubbel

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: