De functie in het kort

Ben jij iemand die sterk in zijn schoenen staat en op zoek is naar een job waarbij je veel op de baan bent? Ben je bereid om je te verplaatsen doorheen Vlaanderen voor het uitvoeren van controles? Draag je graag je steentje bij aan een maatschappelijk relevant thema waarbij je op het terrein het verschil kan maken? Dan is dit je kans!

Als toezichthouder sortering afvalstoffen voer je controles uit bij bedrijven specifiek op de materie ‘selectieve inzameling van afvalstoffen’. Je geniet van veel autonomie en plant zelf je controles en dagen in. Initiatief nemen en zelfstandig werken zijn voor jou een evidentie. Na de controles sta je in voor de administratieve afhandeling (verslaggeving, opmaken proces-verbaal, raadgeving, aanmaning). Je volgt de zaken na de controle ook nauwgezet op.

Weet jij moeilijke gesprekken diplomatisch aan te pakken met daarbij ook oog voor de belangen van de klant? Dan ontvangen wij graag jouw kandidatuur!

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘download documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure. 

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

  1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 ((opent in nieuw venster)). 
  2. Je beschikt over een rijbewijs B.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de uiterlijk in september 2021 het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Sidji Serryn, sidji.serryn@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie) en 0491 92 86 06). 

 

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van bepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met salarisschaal A111, voor een periode van 1 jaar met eventuele mogelijkheid tot verlenging bij een positieve evaluatie.

  • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken.

  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.

  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruik maken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Sidji Serryn

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: