De functie in het kort

Schrikt het jou niet af om aan de slag te gaan met klanten met een verre afstand tot de arbeidsmarkt? Ben je iemand die sterk empathisch is maar die tegelijk wel van aanpakken weet? Heb je interesse voor en affiniteit met de doelgroep en heb je voldoende geduld? Ben je een teamplayer die ook zelfstandig kan werken? Dan is deze vacature zeker iets voor jou!
Momenteel kijkt VDAB West-Vlaanderen uit naar een bemiddelaar voor het wijk-werk team Oostende.
Dit zijn jouw taken als bemiddelaar wijk-werken (niet beperkend):
●de werkzoekende matchen met concrete opdrachten in kader van het wijk-werken en invoeren in het wijk-werkplatform ; je bespreekt vooraf met de gebruiker duidelijkwelke opdrachten al dan niet in het kader van wijk-werken kunnen uitgevoerd worden
●je signaleert eventuele problemen of aandachtspunten aan de VDAB-bemiddelaar of de OCMW-trajectbegeleider
●je begeleidt het functioneren van de werkzoekende en werkt aan competentieversterking in kader van doorstroom naar het NEC (normaal economisch circuit) na maximum 1 jaar
●je volgt de werkzoekende op in functie van het wijk-werken
●je hebt minimaal tweemaandelijks contact met de werkzoekende
●je beheert het wijk-werkdossier in het wijk-werkplatform
●je vult het VDAB dossier van de werkzoekende aan waar nodig en relevant en staat in nauw contact met de toeleider van VDAB of OCMW
●je zorgt voor een correcte invoering van deprestaties van de wijk-werkers door het registreren van wijk-werkcheques in het wijk-werkplatform; indien nodig neem je hiervoor ookcontact op met de gebruikers.
●je onderhoudt contacten met de gebruikers in functie van opvolging van de werkzoekende / leefloongerechtigde tijdens het wijk-werken
●je geeft aan de gebruiker ondersteuning bij het gebruik van de webtoepassing ( bestellen van wijk-werkcheques, procedure bij vervallen cheques, …)
●je onderhoudt goede contacten met de lokale besturen
●je houdt ook van wat administratief werk


Ben jij iemand die van wanten weet en houdt van een goed gevulde werkdag? Dan is wijk- werkbemiddelaar iets voor jou.
We zoeken iemand die:
●graag initiatief neemt en autonoom kan werken in teamverband
●goed kan omgaan met mensen met een grote afstand naar de arbeidsmarkt, m.a.w. je bent empathisch en klantgericht, maar je kan ook een negatieve boodschap zodanig overbrengen dat een goede verstandhouding niet wordt geschaad
●verschillende belangen kan behartigen ( wijk-werker, gebruiker, wijk-werkorganisator, …)
●kiest voor een heldere communicatie met klanten, teamleden, doorverwijzers, partners, enz... zo vaak als nodig is
●stevig in zijn/haar schoenen staat
●en tenslotte: lijdt aan een aanstekelijk enthousiasme en besmettelijk optimisme!
 

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:
Je bent minimum in het bezit van een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.Meer informatie mbt de sollicitatieprocedure vind je terug in het selectiereglement.

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur
  • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren Vlaamse Overheid (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Geen fan van files? Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken als je functie en de dienstverlening het toelaat.
  • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
  • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
  • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal B111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via de horizontale mobiliteit.

De werkplek

Adres

Oostende 8400 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Sigrid Dedeckere

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: