De functie in het kort

De juristen van de dienst juridische zaken zetten hun expertise in om de verschillende diensten van de Vlaamse Milieumaatschappij te helpen bij het realiseren van hun opdrachten: adviseren van vergunningsaanvragen, toezicht op saneringsinfrastructuur, beheer van onbevaarbare waterlopen van eerste categorie, beheer grondwater, aanleg van overstromingsgebieden,…
De dienst bestaat momenteel uit 1 diensthoofd, 1 dienstsecretaresse en 3 juristen om alle taken uit te oefenen. 

Om de extra nieuwe taken mbt Contractrecht en Luchtregelgeving op te volgen zoeken we een nieuwe collega jurist.

 Jouw opdracht zal bestaan uit de volgende juridische ondersteuning:

-het onderhandelen en opmaken van allerlei contracten, zoals samenwerkingsovereenkomsten, dienstverlening aan derden, …
-patrimoniumbeheer: aankopen en verkopen gronden in beheer voor operationeel waterbeheer en voor de waterzuivering,

-vestigen van zakelijke en persoonlijke rechten
-advisering dossiers luchtregelgeving na een inloopperiode

Je zal in hoofdzaak mee  werken aan regelgevingsprojecten zoals het omzetten van Europese richtlijnen; adviezen verlenen over de correcte toepassing van de regelgeving inzake leefmilieu, ruimtelijke ordening, overheidsopdrachten, algemeen bestuursrecht, algemeen verbintenissenrecht…; en door het beheren van rechtsgedingen ingeleid tegen of door de Vlaamse milieumaatschappij.

Daarnaast sta jij als expert ook interne klanten bij voor de ontwikkeling en het uitbouwen van specifieke dienstverlening: opmaken delegatiebesluiten, ondersteuning bij de handhaving van het milieurecht, mee nadenken om door regelgeving aan te passen efficiënter te werken,…  Zo draag je ertoe bij dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden

Lees ook het selectiereglement met info over taken en gedragscompetenties.

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Ann Carette
tel: 048479 43 87 of via e-mail a.carette@vmm.be


Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je bent in het bezit van een Master of licentiaatsdiploma in de rechten.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/nl

Als je het vereiste diploma in een ander taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be )  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Lees ook in het selectiereglement wat jouw competenties en kennis moet zijn om deze functie in te kunnen vullen.
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be.

 

Wat bieden we?

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd.

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Ann Meert

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: