Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verantwoordelijke Informatieveiligheid

Verantwoordelijke Informatieveiligheid

Je functie in het kort

De functie draagt bij aan de missie van de VMM om voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen:

 • proper, aantrekkelijk en voldoende water te waarborgen,
 • gezonde lucht te bewerkstelligen,
 • de klimaatadaptatie mee te sturen.

De functie onderschrijft de visie van de VMM als een oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving. Je wordt toegewezen aan het thema integrale kwaliteitszorg.

Informatieveiligheid is de laatste jaren steeds belangrijker geworden door een toenemende digitalisering binnen de VO en de maatschappij. Er is onvoldoende bewustzijn van de gevaren bij de verwerking van informatie. De overheid verzamelt en verwerkt meer en meer gevoelige data van burgers, bedrijven en organisaties om haar publieke opdracht te kunnen vervullen. Maar ook om de wensen van gebruikers met een meer gepersonaliseerde en geautomatiseerde dienstverlening te beantwoorden. De samenleving verwacht dat de overheid zorgvuldig met die informatie omgaat en ze adequaat beschermt. Daar bovenop zijn er toenemende informatieveiligheidsrisico's en een toenemende dreiging rond cybersecurity. Om hierop te anticiperen werd er een informatieveiligheidsstrategie goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het programma moet een VO-brede aanpak rond informatiebeveiliging opzetten en de implementatie moet door de entiteiten zelf gebeuren.

De Verantwoordelijke informatieveiligheid zal een leidende rol spelen in de beleidsvorming van informatieveiligheid binnen de VMM. Hij/zij zal advies en ondersteuning bieden rond informatieveiligheid en informatieclassificatie bij (I&T) projecten. Hij/zij zal risicoanalyses uitvoeren en de juiste beheersmaatregelen uitwerken. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor dreigingsanalyses, de registratie en opvolging van veiligheidsincidenten een onderdeel van het takenpakket.
Je wordt bijgestaan door technische experts in I&T systemen en werkt samen met de DPO (AVG).

Hieronder vind je enkele voorbeelden van taken van de verantwoordelijke informatieveiligheid:

 • Je definieert de informatiebeveiligingsstrategie, het beveiligingsplan en het informatie-beveiligingsbeleid
 • Je definieert richtlijnen, policies, methodieken en een risicobeheerproces voor informatiebeveiliging
 • Je organiseert de benodigde informatiebeveiligingsexpertise
 • Je initieert organisatie-brede informatiebeveiligingsactiviteiten en projecten
 • Je levert praktische ondersteuning bij de uitvoering van strategie en beleid o.a. bij contractopmaak en I&T projecten
 • Je stemt af met andere veiligheidsdomeinen, waaronder fysieke beveiliging, gegevensbescherming, en risico-en continuïteitsmanagement
 • Je zet een calamiteitenorganisatie op en coördineert de reactie op ernstige informatiebeveiligingsincidenten
 • Je borgt en monitort:
  • De uitvoering van de informatiebeveiligingsstrategie en het informatiebeveiligingsbeleid informatiebeveiligingsbewustzijn binnen de organisatie
  • De kwaliteit van informatieklassebepalingen en risicoanalyses
  • De effectiviteit van beheersmaatregelen
  • Relevante (opkomende) organisatiebrede risico’s en adequate response
  • Compliance met relevante wet-en regelgeving
  • De naleving van het beleid d.m.v. reviews en tweedelijns audits
 • Je informeert het topkader over de status van informatiebeveiliging, het algehele risicoprofiel en presenteert dit aan het topkader.

Wil je weten hoe de VMM medewerkers hun taak ervaren? Lees op onze website:
https://www.vmm.be/jobs/jobs-in-de-kijker

Wie ben jij?

Je hebt een master diploma informatica.

OF

Je hebt master diploma en minstens 1 jaar ervaring die relevant is voor de functie in informatieveiligheid.

Jouw voordelen

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van informaticus met bijhorende salarisschaal A121. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator(opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Je ontvangt de volgende voordelen: maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer, een breed aanbod van leasefietsen, hospitalisatieverzekering, professionele kinderopvang tijdens de schoolvakanties in de hoofdkantoren, ...
• Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en nieuwjaar.
• Je activiteit bepaalt je werkplek. Bij de meeste functies kan je dus zowel op kantoor, van thuis uit of op een satellietkantoor werken.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen(opent in nieuw venster)

Je werkplek

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Inge Peeters

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieprocedures. Via onze tool redelijke aanpassingen vind je alvast een informatief overzicht van een aantal aanpassingen die we kunnen voorzien per selectiestap.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: