De functie in het kort

Wil je meewerken aan de betrokkenheid en motivatie van je collega’s? Ben jij overtuigd van de impact van inspirerende interne communicatie? Weet je hoe je een visie en doelen duidelijk kan overbrengen naar medewerkers? Zet je boeiende verhalen graag in de kijker? Wil je bovendien graag bijdragen aan een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen?

Dan ben jij de ideale interne communicatieverantwoordelijke bij de afdeling Planning en Coördinatie van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden :

1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot het niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/bijlage02 (opent in nieuw venster)

2. Je hebt 3 jaar functierelevante ervaring in communicatie (opstellen van communicatieplannen, toepassen van communicatietechnieken, beheren van communicatiekanalen, coördineren van projecten rond ambassadeurschap en werknemersbetrokkenheid, samenwerken met leidinggevenden, ...)

Wat bieden we?

  • Je wordt aangeworven in statutair dienstverband in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator (opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies).
  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Ronny Machiels

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten