De functie in het kort

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken is op zoek naar nieuw talent om Vlaanderen te vertegenwoordigen in het buitenland en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU in Brussel.

Geeft het kunnen werken in een internationale context u een extra energie boost? Gaat uw hart sneller slaan bij de gedachte dat u de belangen van Vlaanderen in het buitenland kan behartigen en verdedigen? Bent u een geboren netwerker met een neus voor het detecteren van voor Vlaanderen interessante opportuniteiten? Heeft u een neus voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van relevante informatie voor Vlaanderen?

Samen met uw team op de post en met de experten van ons hoofdkwartier in Brussel organiseert u – in het kader van de Vlaamse bevoegdheden – buitenlandse missies en events om Vlaanderen meer op de kaart te zetten en de belangen van Vlaanderen te verdedigen.

In het ambtsgebied bent u het rechtstreekse, diplomatieke aanspreekpunt voor de autoriteiten ter plaatse. Het ambtsgebied kan één of meerdere staten omvatten en/of één of meerdere internationale organisaties. Op de meeste posten werkt u nauw samen met de collega’s van Flanders Investment & Trade en Toerisme Vlaanderen.

Ontdek alles over deze functie via deze link: Promofilm Diplomatiek Vertegenwoordiger (opent in nieuw venster)

Ziet u zichzelf al bij dit departement werken als Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen? Solliciteer dan snel voor deze werfreserve.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

U hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vindt u hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

U hebt 7 jaar beroepservaring in een internationale context

U bezit de Belgische nationaliteit

Wat bieden we?

• U beschikt over een diplomatiek statuut/paspoort.
• De werkgever staat in voor de aansluiting bij een hospitalisatieverzekering, een medische verzekering en een repatriatieverzekering.
• U ontvangt een maandelijkse postvergoeding als tegemoetkoming voor de kosten en lasten die gepaard gaan met het wonen en werken in het buitenland (in functie van verwijdering en hardship van de post en de levenskost ter plaatse).
• U hebt recht op een tussenkomst in de kosten voor verhuizing van België naar de standplaats.
• De werkgever voorziet een tussenkomst in de huur van de woning ter plaatse.
• U hebt recht op een vergoeding voor de inrichting van de woning.
• U hebt recht op een studietoelage voor studerende kinderen.
• U hebt recht op extra-kinderbijslag.
• U komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werkt u mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
• Uw werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo
optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij u 35 dagen vakantie per jaar , bovendien hebt u ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
• U wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in het buitenland (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211.
• Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de
lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator (opent in nieuw venster) kunt u het nettosalaris (exclusief vergoedingen) berekenen, aangepast aan uw individuele situatie.
• Uw eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien u reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Tamara Mertens

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Volg werken voor Vlaanderen op: