De functie in het kort

De medewerkers van het agentschap Wonen-Vlaanderen zetten zich elke dag in om een thuis voor iedereen mogelijk te maken. Het agentschap verstrekt woonpremies aan burgers (zoals de renovatiepremie), zet in op een betere woningkwaliteit, bereidt het woonbeleid voor de Vlaamse Regering voor en ondersteunt lokale besturen en andere woonactoren bij de uitvoering ervan. Vanaf 2023 fuseert het agentschap met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) dat de sociale woonsector ondersteunt bij sociale woningbouw en -renovatie.

Om het nieuwe agentschap Wonen in Vlaanderen bekend te maken en (blijvend) te profileren als het aanspreekpunt en het expertisecentrum voor het Vlaamse woonbeleid, zoekt Wonen-Vlaanderen een woordvoerder.

Wat doe je?
• Je bouwt mee aan het positieve imago en het profiel van het agentschap bij de stakeholders en bij het brede publiek. Je brengt de expertise over wonen en de verschillende premies, producten en projecten van het agentschap onder de aandacht van het brede publiek.
• Je bent het gezicht van het agentschap Wonen in Vlaanderen in de media. Je vertolkt in de media het officiële standpunt van Wonen in Vlaanderen en geeft deskundig commentaar bij persvragen. Je bent dan ook zeer toegankelijk en ruim bereikbaar voor journalisten (ook buiten de kantooruren).
• Je zet de media actief in als extern communicatiemiddel. Je tekent het persbeleid van het agentschap uit en zorgt voor de uitvoering ervan. Je bezorgt proactief interessant nieuws aan journalisten. Je bouwt hiervoor je netwerk van journalisten actief uit.
• Je bent inhoudelijk mee met wat er reilt en zeilt in de hele woonsector en in de eigen organisatie. Je gaat intern op zoek naar perswaardige projecten en formuleert de strategie om deze projecten actief in de media te brengen. Hiervoor bouw je een intern netwerk van inhoudelijke collega-experts uit.

• Je bent verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie en het crisiscommunicatieplan van de organisatie. Je detecteert tijdig gevoelige dossiers, adviseert collega’s bij de externe communicatie hiervan en beslist de communicatieaanpak voor de pers.

• Je werkt samen met het team communicatie om de externe communicatiestrategie van het agentschap vorm te geven en uit te voeren. Je geeft, waar nodig, strategisch communicatieadvies aan het management en de teams van de organisatie.
• Je vertegenwoordigt het agentschap in externe relaties met steden en gemeentes, woonorganisaties en andere stakeholders in heel Vlaanderen. Je ondersteunt ook de administrateur-generaal van Wonen in Vlaanderen in zijn externe rol.

Lees meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure in het selectiereglement.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je voldoet aan één onderstaande voorwaarden:

1) Je hebt een masterdiploma dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

2) Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante beroepservaring2. Als relevante beroepservaring komt in aanmerking:
- ervaring hebben met het vertolken van standpunten van een organisatie naar de media
- ervaring met het gebruiken van verschillende media-actoren
- ervaring met het opmaken en toepassen van een communicatie- en mediastrategie
- ervaring in het omgaan met crisiscommunicatie
- ervaring hebben in de woonsector of ervaring in overheidsverband is een extra troef
Je dient de relevantie van de beroepservaring aan te tonen in je sollicitatie.

3) Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Lees meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure in het selectiereglement.

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
  • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook minstens één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
  • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Adviseur (rang A2, salarisschaal A211 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 4.310,75 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode.
  • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen.
  • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Adres

Havenlaan 88, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Marlies Raes

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: