Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werktijden en verlofstelsels bij de Vlaamse overheid

Werktijden en verlofstelsels bij de Vlaamse overheid

De arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren van de Vlaamse overheid met betrekking tot werktijden, verlofstelsels of afwezigheid door ziekte worden voor een groot deel bepaald door het Vlaams Personeelsstatuut.

Iedere dienst van de Vlaamse overheid stelt op basis van het Vlaams Personeelsstatuut dan een eigen arbeidsreglement op, waarin de concrete regels voor het personeel zijn vastgelegd.

Werktijden

Gang naar vergaderruimtes, achter het raam is een vergadering bezig
© Joris Casaer

De Vlaamse overheid werkt met glijdende werkuren. Je bepaalt meestal zelf wanneer je werkdag start en eindigt. Je moet je werkdag wel beginnen tussen 7.30 uur en 9.15 uur, en vanaf 16.00 uur mag je stoppen.

In veel Vlaamse overheidsdiensten bestaat de mogelijkheid van telewerk (thuis werken of in een satellietkantoor). Door maximaal gebruik te maken van telewerk kan de kantoorruimte efficiënter worden ingezet, en kunnen werknemers hun werk optimaal combineren met hun privéleven. Niet alle functies zijn echter geschikt voor telewerk. De afspraken in verband met telewerk worden gemaakt tussen de werknemer en zijn leidinggevende.

Verlofstelsels

Elk personeelslid van de Vlaamse overheid krijgt 35 vakantiedagen per jaar. Tussen kerst en nieuwjaar zijn de meeste gebouwen van de Vlaamse overheid gesloten en krijgen de meeste ambtenaren een week verlof.

Personeelsleden van 55 jaar en ouder hebben recht op meer vakantiedagen: 1 extra vakantiedag voor personeelsleden van 55 jaar, oplopend tot 5 extra vakantiedagen voor personeelsleden van 61 jaar of ouder.

Naast het gewone, jaarlijkse verlof zijn er verschillende andere soorten verloven mogelijk:

  • verlof voor deeltijdse prestaties
  • Vlaams zorgkrediet of loopbaanonderbreking
  • zwangerschapsverlof
  • ouderschapsverlof
  • omstandigheidsverlof
  • vormingsverlof
  • onbetaald verlof.

Ziekteverlof

Afwezigheid door ziekte moet steeds op tijd gemeld worden. Bij een afwezigheid van een dag is de werknemer niet verplicht om een arts te raadplegen. Duurt het ziekteverlof langer, dan is een medisch attest verplicht. Alle personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen tijdens hun ziekteverlof gecontroleerd worden. De Vlaamse overheid werkt hiervoor samen met een externe partner.

Veelgestelde vragen