Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jobbonus voor werknemers en ambtenaren

Jobbonus voor werknemers en ambtenaren

Bent u een loontrekkende werknemer of een statutaire ambtenaar en verdiende u minder dan 2.700 euro bruto per maand in de eerste helft van 2022 of minder dan 2.900 euro bruto per maand in de tweede helft van 2022 (bij voltijds werk)? Dan komt u in aanmerking voor de jobbonus als u aan onderstaande voorwaarden voldoet.

Jobbonus 2024

De informatie op deze webpagina gaat over de jobbonus 2023 (berekend op basis van uw loon en prestaties in 2022). De brieven voor de jobbonus 2024 (berekend op basis van uw loon en prestaties in 2023) worden in het najaar verzonden. In september vindt u de informatie over de jobbonus 2024 op deze pagina.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de jobbonus als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

Ga na of u recht hebt op een jobbonus

Wilt u weten of u mogelijk in aanmerking komt voor de jobbonus? Beantwoord dan de vragen in de simulator. De simulator geeft u een indicatie of u al of niet in aanmerking komt voor een jobbonus.

De simulatie is louter informatief en heeft geen juridische bewijskracht.

Bezig met laden...

Hoe ontvangt u de jobbonus?

De Vlaamse overheid weet dankzij de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wie recht heeft op een jobbonus. U hoeft dus geen aanvraag in te dienen.

Om de jobbonus te ontvangen, moet u enkel uw rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster).(opent in nieuw venster) Als u recht hebt op een jobbonus in 2023 (berekend op basis van uw loon en prestaties in 2022), hebt u daarover een brief ontvangen op papier of via uw eBox.

Hebt u al een rekeningnummer geregistreerd in Mijn Burgerprofiel? Dan zal dat rekeningnummer vermeld worden in uw brief. U moet dit rekeningnummer enkel nakijken.

 • Als het rekeningnummer in orde is, hoeft u verder niets te doen.
 • Hebt u een ander rekeningnummer? Volg dan onderstaande stappen om het te wijzigen in Mijn Burgerprofiel.

Hebt u nog geen rekeningnummer geregistreerd in Mijn Burgerprofiel? Dan moet u deze drie stappen volgen.

 • Stap 1

  Als u in aanmerking komt voor een jobbonus in 2023 (berekend op basis van uw loon en prestaties in 2022), hebt u een brief ontvangen van de Vlaamse overheid, op papier of via uw eBox. In die brief staat het bedrag dat u zult krijgen. Werkt u in de onderwijssector? Door bijkomende berekeningen worden deze brieven pas begin maart verzonden.

 • Stap 2

  Om het bedrag te ontvangen, moet u uw rekeningnummer registreren in Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster). Dat is een beveiligde toepassing van de Vlaamse overheid.
  Meer informatie over aanmelden via Mijn Burgerprofiel vindt u op deze pagina.

  Hebt u uw rekeningnummer al geregistreerd in Mijn Burgerprofiel? Dan wordt dat in de brief vermeld en hoeft u verder niets te doen. Wilt u dat rekeningnummer aanpassen? Dat kan binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van de brief via Mijn Burgerprofiel.

  Denk erom dat u alleen een Belgisch rekeningnummer kunt registreren.

 • Stap 3

  De jobbonus wordt één keer per jaar uitbetaald door de Vlaamse Belastingdienst, ten vroegste vanaf eind 2023.

De Vlaamse overheid zal u enkel via een brief (op papier of via e-box) contacteren om uw rekeningnummer te registreren. Krijgt u een bericht over de jobbonus via sms of WhatsApp? Dan hebt u mogelijk te maken met phishing. Lees de tips bij ‘Let op voor phishing’ als u twijfelt aan de echtheid van het bericht, of neem contact op met het gratis infonummer 0800-61106.

Deze procedure is geldig voor loontrekkende werknemers en statutaire ambtenaren die voldoen aan alle voorwaarden.

Bedrag

Het bedrag van uw jobbonus staat vermeld in uw brief. Hoeveel uw jobbonus bedraagt, hangt af van uw gemiddeld maandelijks brutoloon in het jaar 2022. Hoe lager het loon, hoe hoger de premie. Als u bij meerdere werkgevers aan de slag bent, worden alle brutolonen opgeteld.

 • Uw gemiddeld loon is minder dan 1.950 euro bruto per maand
  Het bedrag van de jobbonus bedraagt per persoon maximaal 600 euro bij een voltijdse tewerkstelling.
 • Uw gemiddeld loon ligt tussen 1.950 euro en 2.699,99 (voor de eerste helft van 2022) of 2.899,99 (voor de tweede helft van 2022) euro bruto per maand
  Het bedrag van de jobbonus ligt tussen 0 en 600 euro en neemt af naargelang u meer verdient.
 • Uw gemiddeld loon is meer dan 2.700 (voor de eerste helft van 2022) of 2.900 (voor de tweede helft van 2022) euro bruto per maand
  U hebt geen recht op de jobbonus.

Bedraagt uw jobbonus op jaarbasis minder dan 50 euro bij voltijds werk of minder dan 10 euro bij deeltijds werk? Dan wordt er geen jobbonus uitbetaald en zult u ook geen brief ontvangen.

In de Septemberverklaring heeft de Vlaamse regering een wijziging van de jobbonus 2023 aangekondigd. Alle rechthebbende personen zullen 50 euro extra bovenop hun jobbonusbedrag ontvangen. Het minimumbedrag is daardoor dus 60 euro (in plaats van 10 euro, bij deeltijds werk), het maximumbedrag 650 euro (in plaats van 600 euro).

Berekening

De berekening van de jobbonus gebeurt in verschillende stappen.

 • De basis voor de berekening zijn de kwartaalgegevens die de werkgever voor elke werknemer aangeeft aan de RSZ in de multifunctionele aangifte. De RSZ en de Vlaamse overheid wisselen deze gegevens automatisch uit.
 • De jobbonus wordt voor elk kwartaal berekend. De Vlaamse overheid houdt rekening met het aantal dagen dat u hebt gewerkt tijdens dat kwartaal en het voor voltijdse prestaties.
 • De bedragen van de vier kwartalen worden opgeteld om tot het bedrag voor de jobbonus voor het volledige jaar te komen.

Meer informatie over de berekening van de jobbonus.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Uitbetaling

Als u al een rekeningnummer had geregistreerd in Mijn Burgerprofiel, dan ontvangt u een brief waarin dat rekeningnummer wordt vermeld. Binnen de maand na ontvangst van deze eerste brief, krijgt u uw jobbonus.

Als u nog geen rekeningnummer had geregistreerd in Mijn Burgerprofiel, dan ontvangt u een brief met de vraag om de registratie in orde te brengen. Nadat u uw rekeningnummer hebt geregistreerd, ontvangt u een tweede brief waarin uw geregistreerd rekeningnummer wordt vermeld. Twee weken na ontvangst van deze tweede brief ontvangt u uw jobbonus.

Geen brief ontvangen?

Wie tussen november 2023 en eind januari 2024 geen brief heeft gekregen, komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor een jobbonus in 2023 (berekend op basis van uw loon en prestaties in 2022). Denkt u dat u wel in aanmerking komt? Dan kan u de volgende stappen zetten: 

 • Ga na of uw brutomaandloon lager is dan 2.700 euro per maand voor de eerste helft van 2022 of 2.900 euro per maand voor de tweede helft van 2022. U komt enkel in aanmerking voor een jobbonus als u bruto minder verdient dan 2.700 euro per maand voor de periode januari-juni 2022 of 2.900 euro per maand voor de periode juli-december 2022 (bij voltijds werk). Werkt u deeltijds? Dan wordt uw maandloon omgezet naar een refertemaandloon. Dat is het loon dat u zou verdienen als u voltijds zou werken. Dit refertemaandloon moet lager zijn dan 2.700 euro (voor de eerste helft van 2022) of 2.900 euro (voor de tweede helft van 2022).
 • Lees de overige voorwaarden na.
 • Check uw eBox. Wie een eBox heeft ingeschakeld, ontvangt de brief via deze weg. 
 • Bel naar het gratis infonummer 0800-61106 (op werkdagen tussen 9 en 19u). De operatoren aan de lijn kunnen nagaan of er een dossier op uw naam bestaat. 

Vinden de operatoren van de infolijn geen dossier op uw naam? Dan kan dat twee dingen betekenen: ofwel komt u niet in aanmerking voor een jobbonus, ofwel was het bedrag van uw jobbonus te laag om uit te betalen. De jobbonus wordt namelijk pas uitbetaald vanaf vijftig euro bij voltijds werk of tien euro bij deeltijds werk. Iemand die voltijds werkt en recht had op een jobbonus van bijvoorbeeld 35 euro, zal deze jobbonus niet ontvangen wegens te laag om uit te betalen.

Bent u hiermee niet akkoord? Dan kunt u een bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst.

Niet eens met de jobbonus?

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de Vlaamse overheid of het bedrag van uw jobbonus, kunt u een bezwaar indienen.

Belangrijk: Hebt u geen jobbonus ontvangen of gaat u niet akkoord met de berekening, en denkt u eraan om een bezwaar in te dienen? Houd er dan rekening mee dat de loongrenzen en de voorwaarden van de jobbonus elk jaar wijzigen. Voor u bezwaar indient, gaat u best na welke loongrenzen en voorwaarden van toepassing waren voor de jobbonus van dat specifieke jaar. De jobbonus wordt telkens uitbetaald één jaar na het refertejaar.

Refertejaar waarop jobbonus is berekendLoon en prestaties (voltijdse tewerkstelling) in refertejaar
2021Minder dan € 2.500 bruto per maand
2022Minder dan € 2.700 bruto per maand in de periode januari-juni 2022, of minder dan € 2.900 bruto per maand in de periode juli-december 2022.

Veelgestelde vragen