Personeelsleden van de Vlaamse openbare sector die in het uitdovende stelsel loopbaanonderbreking zitten, kunnen die loopbaanonderbreking normaal gezien alleen onderbreken om palliatief verlof op te nemen. Om te vermijden dat personeelsleden (die bijvoorbeeld in een essentiële sector werken) die tijdens de coronacrisis hun onderbreking stopzetten, daar nadeel van zouden ondervinden, is het tijdelijk mogelijk om de loopbaanonderbreking te schorsen.

In de periode tussen 3 mei 2021 en 31 augustus 2021 kan een personeelslid die in dat geval verkeert, de loopbaanonderbreking schorsen, of tijdelijk meer werken om daarna opnieuw in dezelfde onderbreking in te stappen. Dat moet dan ten laatste op 1 september 2021 gebeuren.

Procedure

De dossiers in het uitdovende stelsel worden door de RVA beheerd.
U (of uw werkgever) stuurt een e-mail naar proxitime@rva.be (opent in uw e-mail applicatie) met een van beide meldingen.

Tijdelijke schorsing

  • Ik verklaar dat ik mijn loopbaanonderbreking tijdelijk volledig wil schorsen om opnieuw te werken bij mijn huidige werkgever vanaf - - / - - /-- - - tot en met - - /-- - /-- - --. De loopbaanonderbreking start dus opnieuw op --/--/----.

U vermeldt daarbij uw rijksregisternummer, naam en voornaam.

of

Tijdelijke aanpassing

  • Ik verklaar dat ik mijn loopbaanonderbreking tijdelijk wil aanpassen om meer te werken bij mijn huidige werkgever vanaf - - / - - / - - - - tot en met - - / - - / - - - -. Tijdens deze periode stap ik over naar een (schrappen wat niet past) halftijdse, 1/3, 1/4 of 1/5 loopbaanvermindering.
    De oorspronkelijke loopbaanonderbreking start opnieuw op - - / - - / - - - -.
    Ik beschik over een oorspronkelijke tewerkstelling van .. uur .. minuten / week.
    De voltijdse arbeidsregeling voor deze categorie van personeelsleden bedraag .. uur .. minuten / week.

U vermeldt hierbij uw rijksregisternummer, naam en voornaam.

U ontvangt van de RVA een bevestiging van de schorsing van de loopbaanonderbreking.
Als de datum waarop de loopbaanonderbreking opnieuw start nog zou wijzigen, dan meldt u dat aan de RVA via hetzelfde e-mailadres