Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beroepsinschakelingstijd

Beroepsinschakelingstijd

Als u pas afgestudeerd bent en nog geen werk hebt, ontvangt u niet meteen een uitkering. Eerst doorloopt u een 'wachttijd', de zogenoemde 'beroepsinschakelingstijd'.

Om die beroepsinschakelingstijd te laten starten, moet u zich zo snel mogelijk inschrijven bij de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding).

Aanvang

Wanneer uw beroepsinschakelingstijd precies start, hangt af van enkele factoren:

  • Studeerde u af in eerste zittijd of beëindigde u uw studies op het einde van het schooljaar? Dan begint uw beroepsinschakelingstijd op 1 augustus. U moet dan wel ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB. Schrijf u daarom zo snel mogelijk in.
  • Hebt u voor 1 augustus al werk gevonden? Dan begint uw beroepsinschakelingstijd automatisch te lopen op de dag dat u begint te werken. Terwijl u werkt, loopt uw beroepsinschakelingstijd namelijk gewoon door. Als u bijvoorbeeld 20 dagen als uitzendkracht werkt, dan telt die periode gewoon mee voor uw beroepsinschakelingstijd.
  • Studeerde u af in tweede zittijd of beëindigde u uw studies tijdens het schooljaar? Dan start uw beroepsinschakelingstijd op de dag dat u zich inschrijft als werkzoekende bij de VDAB.

Duur

De beroepsinschakelingstijd bedraagt 12 maanden, ongeacht uw leeftijd. Pas na die periode hebt u recht op een inschakelingsuitkering.

Vakantiejob tijdens beroepsinschakelingstijd

Als schoolverlater mag u in de zomermaanden na het beëindigen van uw studie (namelijk tot 30 september) nog als jobstudent werken. Vanaf 1 augustus tellen ook de dagen dat u als jobstudent hebt gewerkt, mee voor de beroepsinschakelingstijd. Dat is niet het geval als u tweede zit hebt en afstudeert in september, want dan bent u nog gewoon student.

Tellen niet mee voor uw beroepsinschakelingstijd:

  • de dagen dat u niet werkt
  • de dagen dat u als jobstudent werkt tussen het einde van uw studie in juni/juli en 1 augustus
  • de dagen dat u niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt (ziekte, ziekenhuisopname ...)

Een opleiding volgen tijdens uw beroepsinschakelingstijd

Uw beroepsinschakelingstijd loopt gewoon door als u een beroepsopleiding volgt die erkend wordt door de VDAB.

Als u een beroepsopleiding volgt die niet erkend wordt door de VDAB, dan loopt uw beroepsinschakelingstijd alleen maar door op voorwaarde dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) u een toelating geeft.

Volgt u een studie hoger onderwijs, dan loopt uw beroepsinschakelingstijd normaal gezien niet door. De RVA kan een uitzondering toestaan, bijvoorbeeld als de opleiding leidt naar een knelpuntberoep.

Lees de folder van de RVA over werkloosheid na studies(PDF bestand opent in nieuw venster).